Zysk netto PEP z działalności kontyn. spadł do 5,0 mln zł w I kw. 2013 r.

Działający w segmencie OZE Polish Energy Partners (PEP) miał 5,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kwartale 2013 roku wobec 10,7 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W I kwartale 2013 roku PEP zanotował 1,34 mln zł zysku netto z działalności deweloperskiej, wdrożeniowej i sprzedaży farm wiatrowych wobec 1,06 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku.

PEP podał, że zysk operacyjny (EBIT) na poziomie grupy wyniósł w I kwartale 2013 roku 6,6 mln zł wobec 13,1 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk operacyjny z amortyzacją (EBITDA) wyniósł w I kwartale 2013 roku 14,0 mln zł wobec 20,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Z raportu wynika, że największy wpływ na EBITDA miała niższa produkcja w FW Łukaszów, FW Modlikowice oraz FW Puck spowodowana głównie gorszą niż w roku poprzednim wietrznością. Spowodowało to, że łączna EBITDA była niższa o 7,1 mln zł wobec I kwartału 2012 roku.

Skonsolidowane przychody PEP z działalności kontynuowanej wyniosły 38,5 mln zł w I kwartale 2013 roku wobec 36,7 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z tytułu świadectw pochodzenia wyniosły odpowiednio – 11,0 mln zł i 14,0 mln zł, przychody ze sprzedaży energii – 8,8 mln zł i 12,9 mln zł, przychody ze sprzedaży ciepła 2,5 mln zł i 2,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży pelletów – 14,2 mln zł i 7,0 mln zł.

 

Marcin Zaremba
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here