Zysk netto PEP w I półroczu spadł do 3,5 mln zł m.in. z powodu mniejszej wietrzności

Działający w segmencie OZE Polish Energy Partners (PEP) miał 3,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I półroczu 2013 roku wobec 12,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PEP podał, że zysk operacyjny z amortyzacją (EBITDA) wyniósł w I półroczu 2013 roku 22,8 mln zł wobec 29,4 mln zł zysku rok wcześniej, a sam zysk operacyjny (EBIT) odpowiednio: 8,1 mln zł i 15,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody PEP z działalności kontynuowanej wyniosły 69,6 mln zł w I półroczu 2013 roku wobec 60,5 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z tytułu świadectw pochodzenia wyniosły odpowiednio – 18,8 mln zł i 22,6 mln zł, przychody ze sprzedaży energii – 16,0 mln zł i 21,2 mln zł, przychody ze sprzedaży ciepła 3,3 mln zł i 3,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży pelletów – 27,0 mln zł i 11,8 mln zł.

Z raportu wynika, że z powodu gorszych warunków wietrznych EBITDA była niższa o 8,7 mln zł. Z kolei dodatni wpływ na EBITDA, 0,9 mln zł, miały projekty biomasowe a także brak programu opcji menedżerskich.

Natomiast na wynik netto, oprócz EBITDA, wpływ miały wyższe o 4,5 mln zł koszty finansowe – głównie niezrealizowane ujemne różnice kursowe projektu Dipol, które nie zostały zrekompensowane niższymi stopami procentowymi oraz wyższe o 2,7 mln zł przychody finansowe związane z wyceną kredytów inwestycyjnych dla projektów Amon i Talia.

 

Marcin Zaremba
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here