ZWZ PEP przeznaczyło zysk za 2012 r. na fundusz na przyszłą dywidendę

Zwyczajne walne zgromadzenie (ZWZ) działającego w segmencie OZE Polish Energy Partners (PEP) zdecydowało o przekazaniu całego jednostkowego zysku netto za 2012 r., wynoszącego 134 mln zł, na fundusz rezerwowy przeznaczony na przyszłą wypłatę dywidendy, poinformowała spółka.

– Uchwała podjęta została jednogłośnie – podał PEP. W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 proc. w kapitale zakładowym.

Decyzja była zgodna z wnioskiem zarządu spółki i opinią jej rady nadzorczej.

W ubiegłych latach PEP także wnioskował o przekazanie zysku na fundusz lub kapitał rezerwowy przeznaczony na przyszłą wypłatę dywidendy, a ZWZ podejmowały takie uchwały.

W ujęciu jednostkowym w 2012 roku spółka miała 134,3 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wobec 66,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto Grupy PEP z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 93,4 mln zł w porównaniu z 69,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Natomiast z działalności kontynuowanej, po zbyciu EC Saturn, Grupa PEP miała w 2012 roku 17,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 27,9 mln zł rok wcześniej.

 

MZ
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here