ZWZ Inventi przeznaczyło 489 tys. zł zysku za 2012 rok na kapitał zapasowy, nie ma dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie działającej w sektorze OZE spółki Inventi przeznaczyło 489 tys. zł jednostkowego zysku netto wypracowanego za 2012 rok na kapitał zapasowy, co oznacza brak dywidendy.

ZWZ Inventi podjęło też uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy na dzień 19 lipca 2013 r. oraz o wprowadzeniu akcji serii M do obrotu na NewConnect.

Kapitał zakładowy ma być maksymalnie podwyższony o kwotę 2.763.200 zł poprzez emisję nie więcej niż 27.632.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł .

Akcje serii M zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej 10 groszy, w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru.

Spółka Inventi jest notowana na NewConnect. Ostatnio informowała, że spodziewa się iż w połowie lipca podpisze z chińską grupą North China Power Engineering (NCPE) umowę ramową przewidującą m.in. budowę w Polsce dwóch farm wiatrowych o ogólnej mocy 350 MW.

Wcześniej spółka informowała, że z NCPE przygotowuje dla wspólnej realizacji kontrakt w zakresie budowy dwóch farm wiatrowych o mocy 250 MW. Wartość tego kontraktu szacowana jest na kwotę 350 mln euro.

Inventi realizuje też inne projekty w segmencie OZE – wiatrowe, fotowoltaiczne i hydroenergetyczne.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here