ZWZ Energa przeznaczyło na dywidendę 497 mln zł – 91 proc. zysku za 2012 rok

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Energa zdecydowało o wypłacie prawie 497 mln zł dywidendy za 2012 rok czyli blisko 91 proc. z zysku w wysokości 547 mln zł, poinformowała spółka. Wcześniej zarząd rekomendował 199 mln zł dywidendy czyli ponad 36 proc. zysku.

– Z zysku w wysokości 547.135.921,36 zł na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono prawie 91 procent, czyli kwotę 496.880.536,80 zł, tj. 0,10 zł na akcję – podała spółka. Na kapitał zapasowy przeznaczono natomiast 50.255. 384,56 zł.

Wcześniej zarząd spółki rekomendował dywidendę w wysokości 0,04 zł na akcję, czyli 198.752.214,72 zł, co stanowi ponad 36 proc. zysku netto.

ZWZ ustaliło dzień wypłaty dywidendy na 3 czerwca 2013 r. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje 23 kwietnia 2013.

Ponadto ZWZ Energa zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Energa oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK.

Akcjonariusze udzielili też członkom zarządu oraz rady nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za 2012 rok.

 

MZ
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here