ZWZ Enea zdecyduje 24 IV, czy zwiększyć dywidendę za 2012 do 211,9 mln zł z 156,8 mln zł

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki energetycznej Enea zdecyduje 24 kwietnia o poziomie dywidendy za 2012 rok – wynika z informacji firmy. Rada nadzorcza zaproponowała zwiększenie rekomendowanej wcześniej przez zarząd dywidendy do 211,9 mln zł z 156,8 mln zł. ZWZ może podjąć zupełnie inną uchwałę.

Projekt uchwały dotyczący podziału zysku w kwocie 522.680 tys. zł, którym ma się zając ZWZ w wersji zarządu, przewiduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 30 proc. zysku netto, tj. w kwocie 156.804 tys. zł i zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w kwocie 365.876 tys. zł.

W projekcie uchwały proponuje się ustalić dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2013 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2013 r.

Zarząd uzasadnia propozycję potrzebą finansowania inwestycji zgodnie ze “Strategią Korporacyjną Grupy Kapitałowej Enea na lata 2010-2015 z perspektywą do 2020 roku”.

Tymczasem RN zarekomendowała ZWZ podjęcie uchwały przewidującej wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 211.892.437,44 zł i zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w wysokości 310.787.562,56 zł.

Propozycja RN oznacza 0,48 zł dywidendy na jedną akcję, tyle samo co wypłacono za 2011 rok.

W 2012 roku ZWZ Enea zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 211,89 mln zł z jednostkowego zysku za 2011 r., wynoszącego 355,169 mln zł. Była to dywidenda zgodna z rekomendacją rady nadzorczej, która wcześniej zwiększyła poziom z rekomendacji zarządu – 30 proc. zysku netto, czyli 106.551 tys. zł

Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa posiadający ponad 50 proc. walorów.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here