ZUK Stąporków sprzeda maszyny do pelletu zagranicą za pośrednictwem Serigstad

Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków podpisał z norweską spółką Serigstad umowę na sprzedaż zagranicą linii do produkcji pelletu – poinformował ZUK Staporków. Sprzedaż, pod marką Serigstad, ma wynieść 30 linii w 2013 r. i 50 linii w 2014 r.

– W nawiązaniu do listu intencyjnego z 27 lutego2013 r. zarząd ZUK Stąporków informuje o podpisaniu umowy docelowej w dniu 12 kwietnia 2013 r. Firma podpisała umowę ze spółką Serigstad określającą precyzyjne zasady współpracy w zakresie sprzedaży linii do produkcji pelletu produkowanych przez ZUK w oparciu o własną technologię i know how – podał ZUK Stąporków.

Umowa przewiduje, że całość produkcji i zamówień na linie do produkcji pelletu będzie lokowana w ZUK Stąporków SA, a Serigstad otrzymuje wyłączność na sprzedaż zagraniczną tych linii i gwarantuje odbiór 30 linii w roku 2013. Na rok 2014 spółki określiły cel sprzedażowy na poziomie 50 sztuk, a ostateczna liczba urządzeń zostanie potwierdzona do końca 2013 roku.

ZUK zagwarantował zdolność produkcyjną towarów co najmniej na poziomie 5 sztuk miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy począwszy od marca 2013 r., zaś po tym okresie gwarantuje zdolność produkcyjną towarów co najmniej na poziomie 20 sztuk miesięcznie. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania. ZUK zobowiązuje się do zwiększenia produkcji.

– Wydajność musi utrzymywać się na poziomie produkcji co najmniej 1 tony pełnowartościowego pelletu na 1 godzinę pracy, przy średnim czasie pracy wynoszącym 21h/dobę, 22 dni/miesiąc i 11 miesięcy/rok – podał też ZUK. Obliczenia wykonano dla standardowego surowca, tj. słomy zbóż o wilgotności 15-22 proc.

Maszyny mają być w kolorystyce i oznakowaniu stosowanymi przez Serigstad i pod logo tej firmy.

Strony ustaliły, iż cena dla Serigstad stanowić będzie 85 proc. ceny loco magazyn ZUK ustalonej dla danego kontrahenta. Cena loco magazyn ZUK Towaru ustalona dla kontrahenta nie obejmuje kosztów dostawy, instalacji i uruchomienia Towaru, które zostaną uwzględnione w rozliczeniu z Kontrahentem.

W wywiadzie udzielonym PAP jesienią 2012 roku prezes ZUK Stąporków, Marek Milczarek, podał, że cena jednej linii do produkcji peletu to, w zależności od jej parametrów, od 700 tys. do 1,1 mln zł.

Zarząd ZUK Stąporków uważa powyższą umowę za „znaczący krok” w kierunku poszerzenia działalności na rynku międzynarodowym oraz umocnienia pozycji na rynku urządzeń do przetwarzania biomasy.

Serigstad Sp. z o.o. jest przedstawicielem na Polskę i Europę Centralną norweskiej spółki Serigstad specjalizującej się w produkcji i sprzedaży zaawansowanych narzędzi i urządzeń dla rolnictwa i przetwórstwa rolniczego. Spółka powstała w 1864 roku. Spółka i jej produkty są obecne w 70 krajach świata.

 

MZ
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here