ZUK Stąporków sprzeda 2 maszyny do produkcji pelletu za 3 mln zł netto firmie Verbum Trans

Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków, przy wsparciu norweskiej spółki Serigstad, podpisał z firmą Verbum Trans umowę sprzedaży dwóch nowoczesnych linii do produkcji pelletu – poinformował ZUK Staporków. Wartość umowy netto to 3 mln zł.

– Umowa podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy dotyczy sprzedaży jednej linii do 28 października 2013 r. Drugi, dotyczący sprzedaży drugiej linii, uzależniony jest od pozytywnych testów pierwszej linii, a planowany termin realizacji tego etapu to pierwszy kwartał 2014 r. – podał ZUK Stąporków.

Spółka poinformowała, że w przypadku terminowej realizacji kontraktu strony przystąpią do negocjacji liczby linii, które miałyby być przedmiotem dostaw w 2014 r.

ZUK Stąporków podkreśla, że umową sprzedaży dwóch linii do produkcji pelletu dla firmy Verbum Trans rozpoczyna – przy wsparciu norweskiej spółki Serigstad, która jest obecna wraz ze swoimi produktami w 70 krajach świata – globalną sprzedaż własnej linii do produkcji peletu.

– W opinii zarządu własna linia do produkcji pelletu o przełomowej w skali świata konstrukcji, ma szanse stać się jednym z podstawowych filarów rozwoju firmy i jej skokowej poprawy rentowności w kolejnych latach – zaznacza ZUK.

Zgodnie z listem intencyjnym w sprawie sprzedaży linii do produkcji pelletu, podpisanym z firmą Serigstad 27 lutego 2013 r., ZUK Stąporków zobowiązał się zagwarantować zdolność produkcyjną na poziomie 5 sztuk miesięcznie przez 6 miesięcy od podpisania listu, zaś po tym okresie – do zagwarantowania wydajności na poziomie 20 sztuk na miesiąc.

Spółki ustaliły cel sprzedażowy na poziomie 50 sztuk, ostateczna liczba urządzeń zostanie potwierdzona do końca 2013 roku.

Warunki współpracy przewidują sprzedaż maszyn do pelletu zagranicą za pośrednictwem i pod logo Serigstad, a maszyny mają być w kolorystyce i oznakowaniu stosowanymi przez norweską firmę.

Strony ustaliły, iż cena dla Serigstad stanowić będzie 85 proc. ceny loco magazyn ZUK ustalonej dla danego kontrahenta. Cena loco magazyn ZUK towaru ustalona dla kontrahenta nie obejmuje kosztów dostawy, instalacji i uruchomienia towaru, które zostaną uwzględnione w rozliczeniu z kontrahentem.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here