Zrównoważony rozwój na bazie PPP


Czy ideę partnerstwoa publiczno-prywatnego czekają lepsze czasy? Nowoczesna oczyszczalnia ścieków, przyjazna środowisku spalarnia śmieci czy termo- i energomodernizacja budynków – gminy coraz częściej inwestują w ekologiczne rozwiązania. Tego rodzaju projekty niejednokrotnie przynoszą także spore oszczędności. Jak jednak samorządy mogą zdobyć potrzebne środki finansowe? Jednym z możliwych rozwiązań jest właśnie zaangażowanie się we wspólpracę instytucji publicznych z biznesem. Zrobiły tak już np. Konstancin-Jeziorna, Poznań, Opalenica czy Sosnowiec.

Inwestowaniew rozwiązania z zakresu rozwoju zrównoważonego może przynieść miastu wielekorzyści – w długoterminowej perspektywie często pozwala na oszczędności,a nowoczesne technologie sprzyjają oszczędzaniu zasobów naturalnych i są przyjaznedla środowiska. Mimo to problemem dla samorządów może okazać się znalezienieźródła finansowania. Dlatego też coraz częściej miasta i gminy angażują się wpartnerstwa publiczno-prywatne.

W ramach PPP samorządy i prywatni inwestorzynawiązują wieloletnią współpracę, dzięki której możliwe jest zapewnieniemieszkańcom miasta czy gminy nowoczesnej infrastruktury. Powstaje ona zwykorzystaniem zaawansowanych technologii i know-how partnera. Ze względu naczas trwania tego rodzaju umów partner prywatny jest odpowiedzialny za jakość ipoprawne funkcjonowanie inwestycji jeszcze wiele lat po jej ukończeniu.Korzyścią dla niego jest natomiast gwarancja stałego popytu na jego usługinawet przez okres kilkudziesięciu lat. Rozwój PPP wspierany jest przez rząd,który w lipcu przyjął w tym celu specjalny dokument.

Konstancin-Jeziorna

Współpracę w formule PPP nawiązało już wielepolskich miast i gmin oraz przedsiębiorstw. Przykładem udanego przedsięwzięciatego rodzaju może być realizacja inwestycji w Konstancinie-Jeziornie przezfirmę SAUR Polska, zakończona w 2015 r. Miasto od dawna potrzebowało nowejoczyszczalni ścieków i problem ten wymagał szybkiego rozwiązania, jednak kosztmodernizacji lub budowy nowego obiektu przekraczał możliwości finansowe samorządu.Dzięki umowie z inwestorem prywatnym powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków.W procesie ich oczyszczania zastosowano zaawansowane technologicznierozwiązania, które zapewniają wysoką jakość ścieków odprowadzanych dośrodowiska. W Konstancinie-Jeziornie ma to szczególne znaczenie, ponieważjest to miejscowość o charakterze uzdrowiskowym. Zgodnie z umową PPP firmaSAUR Polska będzie przyjmować i oczyszczać gminne ścieki przez 32 lata.Potrzeby miasta w tym zakresie będą tym samym zaspokojone przez długi czas, ainwestor prywatny ma zagwarantowane stałe źródło dochodu.

Poznań

W minionym roku rozpoczęto zaś eksploatacjępierwszej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnychzrealizowanej w ramach PPP. Umowę w 2013 r. podpisały Poznań i firma SUEZ ZielonaEnergia (wtedy: SITA Zielona Energia). Budowę spalarni śmieci sfinansowanodzięki połączeniu wkładu partnera prywatnego oraz pozyskanych przez miastośrodków unijnych. W ten sposób udało się pokryć ogromne koszty największej tegotypu inwestycji w Wielkopolsce, które wyniosły 832 mln zł. ITPOK pozwalachronić środowisko, ponieważ odpady nie są zakopywane w ziemi i w efekcie niezanieczyszczają okolicznych terenów. Oprócz tego w wyniku spalania powstajeenergia cieplna i elektryczna, a dochód z jej sprzedaży zasila budżet miasta.ITPOK ma zaspokoić potrzeby Poznania w zakresie przetwarzania odpadówprzez kolejnych 25 lat.

Opalenica

Gmina Opalenica postawiła natomiast na termomodernizację,której na mocy umowy w formule PPP z firmą ENGIE zostanie poddanych osiembudynków. Dzięki inwestycji miasto ma uzyskać ponad 40% oszczędności w zużyciuenergii przez budynki publiczne. W placówkach oświatowych i kulturalnychoraz Urzędzie Miejskim w Opalenicy nie tylko zostaną wykonane praceociepleniowe, wymiana okien czy unowocześnienie instalacji grzewczych, lecztakże powstanie komputerowy system zarządzania zużyciem energii. Ma ono byćmniejsze m.in. dzięki energooszczędnemu oświetleniu oraz panelomfotowoltaicznym, które zostaną zainstalowane na dwóch spośród budynków FirmaENGIE będzie zarządzać zużyciem energii w odnowionych budynkach przez 14 lat. Wcałym tym okresie nie może ono przekroczyć wartości zagwarantowanych w umowie. Gmina wraz z ENGIE podejmuje także szereg działańmających na celu podniesienie wiedzy na temat możliwości oszczędzania energiiprzez mieszkańców. www.opalenica.innowa todedykowana informacyjna strona projektu. W podobnej formule firma ENGIE współpracuje równieżze Zgierzem.

Sosnowiec

Jednym z najnowszych projektów w formule PPP wPolsce jest energomodernizacja 23 budynków na osiedlu Juliusz w Sosnowcu. Umowęw tej sprawie podpisały Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu orazZakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach, należące do spółki DK Energy.Partner prywatny wykona w nich instalacjęcentralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, a następnie zlikwiduje blisko1000 pieców, które dotychczas ogrzewały tamtejsze mieszkania. W ten sposób miastowalczy z niską emisją – to ekwiwalent 3 tys. samochodów pod względem emisji CO2 oraz ponad 80 ton pyłu rocznie. Oprócz tego partner zapewni automatyczny systemzarządzania energią w budynkach. Wykonawca zobowiązał się do tego, że przezcały okres trwania umowy ilość energii zużywanej na potrzeby ogrzewaniabudynków nie przekroczy ustalonego poziomu. Takie rozwiązanie oznaczaoszczędności zarówno dla mieszkańców i dla miasta. Jednocześnie jest przyjazneśrodowisku oraz wpisuje się w realizowany przez miasto Sosnowiec kompleksowyprogram modernizacji osiedla Juliusz.

Uwaga! Konkurs

Energooszczędne, przyjazne dla środowiska inwestycjezdecydowanie wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju miast. W tymroku odbywa się już piąta edycja projektu ECO-MIASTO, promującego tę ideę oraznagradzającego miasta, które najlepiej ją realizują w sześciu kategoriach:mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywnośćenergetyczna budynków, systemy energetyczne oraz zieleń a powietrze.Zgłoszenia do konkursu można przesyłać za pomocą formularzy dostępnych nastronie www.eco-miasto.pl. Miastamają na to czas do 16 października br.

Koncepcję zrównoważonego rozwoju polskich miast promuje projekt ECO-MIASTO. Organizatorami projektu są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z RENAULT Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, SUEZ Polska, ENGIE oraz Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także Wspólnie – Fundacją LafargeHolcim.

 REO.pl / mat. pras.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here