ZP FEO: „Mały trójpak” to tylko prowizoryczne rozwiązanie

Zagrożenie nawet 80-90 tys. euro dziennej kary ze strony Komisji Europejskiej oraz blokowanie rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce – to konsekwencje opóźnień w dostosowaniu przepisów o pozyskiwaniu energii z OZE do wymogów UE. W Sejmie RP trwają prace nad propozycją tzw. małego trójpaku. Jednak zdaniem ekspertów wdraża on jedynie formalnie przepisy europejskie, konserwuje nieefektywne wsparcie dla wielkoskalowej energetyki i nie przynosi realnych zmian, niezbędnych dla rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej). Podmioty zrzeszone w Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) apelują o jak najszybsze uchwalenie projektu ustawy o OZE w aktualnym brzmieniu i przygotowują raport dot. możliwości rozwoju małych instalacji OZE użytkowanych przez gospodarstwa domowe, rolne czy małe przedsiębiorstwa.

Już od ponad dwóch lat w Polsce trwają prace nad dostosowaniem przepisów o pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii do wymogów Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że projekt ustawy o OZE trafił do tzw. trójpaku energetycznego razem z projektem ustawy prawo energetyczne oraz projektem ustawy prawo gazowe, w ramach których zacięty i długotrwały bój o podział profitów (np. ze współspalania biomasy z węglem) toczą wielkie koncerny energetyczne. W obliczu problemów z przyjęciem przez polski rząd projektu ustawy o OZE grupa posłów koalicji rządzącej zaproponowała tzw. mały trójpak, który pozwoli uniknąć kar, ale jedynie na papierze wdroży przepisy europejskie.

– „Mały trójpak” w wersji zaproponowanej przez posłów jest jedynie prowizorycznym rozwiązaniem i skutecznie odwraca uwagę od procedowania nad rządowym projektem ustawy o OZE. Wprowadzenie tego zastępczego rozwiązania stwarza zagrożenie, że wypracowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy zostanie zdegradowany w legislacyjnej hierarchii ważności. Wówczas system wsparcia jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie i nie będzie stanowił zachęty do produkowania i wykorzystywania energii z OZE w polskich gospodarstwach domowych – komentuje Grzegorz Wiśniewski, prezes ZP FEO oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej.

W obliczu tej sytuacji ZP FEO alarmuje, że próba uchwalenia „małego trójpaku” może doprowadzić do zaprzepaszczenia szans na szybkie uregulowanie systemowe wykorzystywania w Polsce odnawialnych źródeł energii. Tymczasem projekt ustawy o OZE w obecnym brzmieniu zakłada –wg ZP FEO – szereg korzystnych zmian. Należą do nich m.in. znaczne obniżenie kosztów produkcji energii z OZE dzięki odblokowaniu rozwoju rynku prosumenckiego poprzez instrumenty wsparcia dla mikro- i małych (domowych) instalacji oraz zapewnienie niższych kosztów przyłączenia do sieci energetycznej. To wszystko przełoży się na szybki spadek cen energii z OZE oraz poprawę jej konkurencyjności w stosunku do energetyki tradycyjnej.

Zdaniem ZP FEO na forum rządowym powinny być prowadzone intensywne prace nad przygotowaniem rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o OZE. Są to m.in. rozporządzenia ministra gospodarki określające szczegółowe zasady funkcjonowania prosumenta w systemie energetycznym.

– Konsekwencje braku uchwalenia ustawy o OZE odczują konsumenci, gdyż oddali się perspektywa spadku kosztów energii, a z rynku skutecznie eliminowani będą niezależni producenci energii. Pozostaje więc zadać sobie pytanie, czy w kryzysie, gdy coraz większa rzesza konsumentów energii staje się „odbiorcami wrażliwymi”, tj. poszerza się obszar ubóstwa energetycznego, oddalanie korzystnych zmian można uznać za racjonalne gospodarczo i społecznie pożądane? – dodaje Grzegorz Wiśniewski.

Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z ZP FEO oraz firmami zielonej gospodarki (producentami i instalatorami kolektorów słonecznych, modułów fotowoltaicznych, małych kotłów na biomasę, małych turbin wiatrowych, geotermalnych pomp ciepła, mikrobiogazowni CHP oraz dostawcami rozwiązań z zakresu zarządzania energią) przygotowuje „Mapę drogową” dla rynku prosumenckiego. W treści raportu znajdą się m.in. analiza rynku mikroinstalacji OZE do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, kierunków rozwoju branży, a także informacje dotyczące korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych płynących z upowszechnienia energetyki prosumenckiej.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here