CZY RZĄD ZNÓW CHCE RŻNĄĆ, kiedy aż np. 74% wyborców PiS broni Puszczy Białowieskiej?

Zatrzymajmy to szaleństwo!

fot. Adam Wajrak

Czy znów skazani jesteśmy na medialno-polityczno-społeczną wrzawę związaną z Puszczą Białowieską? Jeśli Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie zmieni swojego podejścia, w ramach którego uważa Puszczę Białowieską za plantację taką, jak każdy inny swój las, możemy mieć znów gorące lato, i to nie ze względu na wzrastające temperatury

Przedstawiamy niżej list Koalicji Kocham Puszczę oraz link do niezwykle szczególnego i szczegółowego – kilkudziesięciostronicowego raportu UNESCO poświęconego w całości skarbowi naszej przyrody. 

Mamy też dla Was wyniki poświęconego Puszczy Białowieskiej sondażu. Przyznać należy, że optymistyczne, jeśli chodzi o stan świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Badanie przeprowadziła niedawno firma Kantar na zlecenie Greenpeace Polska.

W wyborczym roku dane te, właśnie, mogą dawać lekki powód do optymizmu, również co do losu tego lasu. Władze Prawa i Sprawiedliwości, bez względu na to, jaką ewentualną satysfakcję miałaby im dawać wizja, nomen omen, wyrżnięcia w pień naszego wschodniego skarbu – w co zresztą naprawdę trudno uwierzyć – muszą brać pod uwagę, że aż 84% Polaków jest za tym, by cała położona w Polsce część Puszczy Białowieskiej była Parkiem Narodowym. Może więc rządzącej partii bardziej opłaci się, od cięć w Puszczy, dokonać takowych w krnąbrnym przedsiębiorstwie, którego władze najwyraźniej nie zauważyły, że chodzący w paradnym stroju leśnika, Minister Szyszko stołek swój stracił prawie półtora roku temu?

Tym bardziej, że trudno mówić o zrozumieniu wśród samego elektoratu partii rządzącej dla tej antyprzyrodniczej postawy. W innym, niż w prezentowanym niżej szerzej badaniu, także przeprowadzonym przez firmę Kantar, pod nazwą Postawy Polek i Polaków wobec ochrony środowiska znajduje się wynik, który strategicznych macherów Prawa i Sprawiedliwości powinien postawić do pionu. Zostało ono ukończone  jeszcze niedawniej bo kilka tygodni temu, na zlecenie WWF i wynika z niego, że politykę ratowania różnorodności biologicznej poprzez ustanawianie nowych Parków Narodowych popiera 3/4 (74%) wyborców PiS. To naprawdę wygląda sensacyjnie i Partia powinna zredefiniować wizję swojego elektorat zapominając, że składać mislby się w większości z niewrażliwych troglodytów stawiających zyski przed ochroną przyrody.

Na koniec redakcyjnego wstępu, przed prezentacją zapowiedzianych elementów, ważna uwaga pro forma dla tych, którzy być może już szukają słów mogących zamknąć nasz serwis (www.reo.pl) w zielonej szufladce, której zbyt poważnie traktować nie należy. Otóż naszemu myśleniu, publicystyce zamieszczanej w REO, nie przyświeca ekologia lecz eko-logika i w takim duchu działamy i piszemy. Ostrzegamy np. przed groźnym, odkrytym przez dr Adama Błażowskiego, schorzeniem jakim jest naturopatoza, czyli nielogiczny ekologizm, a wręcz jesteśmy za prowadzeniem na szeroką skalę gospodarki leśnej, drzewnej, pamiętając, że zwykły las jest odnawialnym źródłem późniejszego wykorzystania (budownictwo, meble, sztuka, energetyka).

 

 

Raport UNESCO poświęcony Puszczy Białowieskiej

Jeśli w Puszczy Białowieskiej rozpocznie się na nowo komercyjna wycinka, Komitet UNESCO powinien rozważyć umieszczenie jej na Liście Dziedzictwa Ludzkości w zagrożeniu – stwierdza jednoznacznie UNESCO w opublikowanym właśnie raporcie. Podkreśla też, że tylko poprzednie wstrzymanie wycinki sprawiło, że Puszcza Białowieska nie została zarekomendowana do umieszczenia na tej liście już teraz. Czy władze Polski dostrzegą ten gest?

Koalicja Kocham Puszczę (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Dzika Polska, Greenpeace Polska, Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska) wydała w związku z tym komunikat:

(…) Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że Lasy Państwowe, wbrew zaleceniom UNESCO, przygotowują nowe Plany Urządzenia Lasu, które oznaczają powrót wycinki. Jednocześnie Ministerstwo Środowiska nie zainicjowało prac nad dokumentami wymaganymi przez UNESCO: Zintegrowanym Planem Zarządzania obiektem UNESCO oraz planem zapobiegania i gaszenia pożarów.

Naszym zdaniem sytuacja z raportem UNESCO pokazuje, że Ministerstwo Środowiska  znalazło się między młotem a kowadłem: interesem Lasów Państwowych z jednej strony a presją społeczną i międzynarodową na skuteczniejszą ochronę Puszczy z drugiej.

Ministerstwo musiało wstrzymać wycinkę, która była niezgodna z prawem UE, zobowiązaniami Polski wobec UNESCO a także oczekiwaniem społecznym. Nie jest jednak w stanie wykonać dalszych kroków w kierunku pełnej ochrony Puszczy Białowieskiej, bo Lasy Państwowe chcą dalej traktować puszczę jak plantację. Dlatego właśnie nie mamy Zintegrowanego Planu Zarządzania (a w zamian uruchomione zostały prace nad aneksami do Planów Urządzenia Lasu) – dokumentów pozwalających wznowić wycinkę.

Raport UNESCO powinien stać się kolejnym  impulsem, który uświadomi ministrowi Kowalczykowi, że podejście do zarządzania Puszczą Białowieską musi się zmienić. Każdy kolejny miesiąc zwłoki w działaniach na rzecz pełnej ochrony Puszczy niesie ryzyko kontynuacji niepotrzebnego, szkodliwego dla wszystkich konfliktu i kolejnych międzynarodowych porażek. Pokazuje też szkodliwą dla przyrody
i wizerunku Ministerstwa zależność od Lasów Państwowych – przedsiębiorstwa, które zgodnie z prawem powinno nadzorować.

OKO.PRESS: Respondentów zapytano, czy cała polska część Puszczy Białowieskiej powinna być parkiem narodowym. Wyniki pokazały ogrom społecznego poparcia dla tej idei. Pozytywnie odpowiedziało aż 84 proc. ankietowanych. 51 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 33 proc. – „raczej tak”. Przeciwników poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego jest zdecydowanie mniej. To 7 proc., przy czym tylko 2 proc. zdecydowanie sprzeciwia się temu pomysłowi. 10 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Zarówno wytyczne UNESCO, jak i prawo unijne, najlepsza wiedza naukowa oraz 84% poparcia wśród Polek i Polaków, nie pozostawiają wątpliwości, jakie jest jedyne skuteczne, długofalowe rozwiązanie dla Puszczy Białowieskiej – cały jej teren powinien być chroniony w ramach parku narodowego. Jednocześnie okoliczne gminy powinny otrzymać systemowe wsparcie, by wyeliminować wszelkie potencjalne ograniczenia, które mogą z tego wynikać dla mieszkańców.

REO: Bardzo optymistyczne jest to, że poparcie dla Puszczy Białowieskiej rozkłada się równo po wszystkich kategoriach demograficzno-statystycznych. Prawie…
Jedyna bowiem kategoria wyraźnie odróżniająca się na tle innych, w wynikach badania firmy Kantar, to mieszkańcy województwa… Podlaskiego, czyli bezpośredni sąsiedzi Puszczy. Troszkę to tak jakby przeciw toksycznemu wysypisku śmieci w gminie X protestował cały kraj, z wyjątkiem mieszkańców gminy X, bo „trują, ale przynajmniej zatrudniają”. Na szczęście jednak i mieszkańców Puszczy i okolic w większej liczbie przekonuje pomysł stworzenia z niej Parku Narodowego, niż miałby powodować obawę, że nie będzie można sobie bezkarnie „porżnąć”. Niemniej, być może jednym z efektów badania opinii, są wyraźnie zaznaczone słowa Kolalicji Kocham Puszczę: „okoliczne gminy powinny otrzymać systemowe wsparcie, by wyeliminować wszelkie potencjalne ograniczenia, które mogą z tego wynikać dla mieszkańców.”

Więcej informacji: Koalicja Kocham Puszczę wysłała do UNESCO raport, zawierający podsumowanie działań ministerstwa i Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej w latach 2017-2018. Społeczny raport zawiera wnioski zbieżne z konkluzjami raportu misji reaktywnej UNESCO i IUCN.

 


 

REO POLECA 

📻 REO SPRAWDZA: Kto nam tak urządził ten las?