Zmiany w programie Kawka


Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Kawka. Wprowadzone zmiany pozwolą obniżyć wymóg dotyczący liczby mieszkańców oraz zawężą możliwe inwestycje, koncentracjąc się na inwestycjach służących likwidacji przestarzałych źródeł niskiej emisji. Po dofinansowanie będą mogły sięgnąć wszystkie województwa.

 

Zmieniona została wielkość miejscowości (określonej jako liczba ludności) z 10 tys. do 5 tys., kwalifikującej przedsięwzięcia z danego obszaru do dofinansowania, ograniczenie nie dotyczy miejscowości uzdrowiskowych. W zmienionym programie zawężono katalog przedsięwzięć do likwidacji bądź modernizacji lokalnych źródeł ciepła oraz do działań edukacyjno – informacyjnych. Wprowadzono przy tym dodatkowe wymagania dla kotłów opalanych paliwem stałym, gdy przedmiotem zadania będzie wymiana istniejącego węglowego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności.
 

– W mniejszych ośrodkach, ze względu na brak systemów centralnego ogrzewania, niska emisja występuje nawet w większej skali aniżeli w dużych miastach. Problem ten został podkreślony w szerokich konsultacjach społecznych, dlatego program Kawka będzie skierowany także do mniejszych miejscowości – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.
 

Budżet programu Kawka wynosi 120 mln zł. NFOŚiGW chce w trzecim kwartale tego roku rozpocząć kolejny nabór wniosków dla WFOŚiGW.
 

W dwóch pierwszych edycjach programu Kawka na poprawę jakości powietrza przyznanych zostało łącznie prawie 637 mln zł. Z finansowania skorzystało ponad 60 miast w 12 regionach kraju. Zlikwidowanych zostało prawie 34,5 tys. pieców węglowych i zastąpiono je przyłączami do miejskich sieci ciepłowniczych i prawie 9 tys. niskoemisyjnymi źródłami ciepła, takimi jak: kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne.

 

Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” wspiera realizację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (CAFE). 

 

źródło: NFOŚiGW

fot.NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here