Zieloni: transformacja energetyczna racją stanu Polski


Polscebrakuje polityki energetyczno-klimatycznej na miarę XXI i odpowiadają za to wszystkiepartie od SLD przez PO, PSL po PiS, które rządziły Polską od momentu wejścia doUE – uważa Partia Zieloni. Główną przyczyną tego było i jest błędneodczytywanie roli węgla w polskiej energetyce, strach przed siłą górników iproblemami społecznymi związanymi z restrukturyzacją sektora energetycznego igospodarki.

RządPiS prowadzi politykę podporządkowywania się korporacjom węglowym. To politykaniespójna, zaściankowa i kosztowna. Rząd podpisał porozumienie klimatyczne wParyżu, licząc nierealnie, że można mieć czysty węgiel i za pomocą leśnictwazbilansować emisje gazów cieplarnianych. Jednocześnie samotnie kwestionujeambitne działania proklimatyczne krajów UE, przegrywając kolejne  bitwy.

– Zieloni jako jedyna partia w Polsce od momentupowstania w 2003 r. jednoznacznie i stanowczo opowiada się za energetykąodnawialną i rozproszoną oraz szybkim odchodzeniem od uzależnienia od węgla – mówi MiłkaStępień, ekspertka Partii Zieloni ds. polityki energetycznej.

Brakspójnej polityki transformacji energetycznej wraz z odchodzeniem od węgla,rodzi szereg problemów w tym, m.in.: złe i nieefektywne alokacje środków w nowemoce węglowe, niezrozumiałą dyskryminację wybranych odnawialnych źródeł energii(elektrownie wiatrowe), hamowanie  innych(fotowoltaika), które w świecie rozwijają się najszybciej, nadmierne obciążeniebudżetu, ale też firm państwowych, dotacjami do węgla oraz nieuzasadnioneobciążanie konsumentów poprzez taryfy, w których te dotacje są ukrywane,blokowanie OZE i  rynku prywatnychinwestorów i prosumentów, którzy gotowi są szybko inwestować.

– Dziś najbardziej zagrożonym są regiony odkrywek węgla brunatnego, a wszczególności Zagłębie Konińskie i ZE PAK. Jako współodpowiedzialni zadramatyczną suszę w Wielkopolsce, która m.in. uderza w podstawy życia wielurolników i ich rodzin; tamtejszy samorząd, biznes i obywatele pilnie sami musząpodjąć trud debaty i propozycji dla transformacji energetycznej – tłumaczy Miłka Stępień, pochodząca z Konina zrodziny górniczej.

Partia Zieloni uważa, że sytuacja, trwająca jużod lat, w której kolejne rządy w Polsce nie określiły dokładnie kierunku, wktórym kraj podąża w zakresie polityki energetycznej i walki ze zmianamiklimatu, jest skandaliczna i stanowi istotne zagrożenie dla polskiej racjistanu.

– Dziś wspólnie w trybie pilnym, ponad podziałami, w imię racjistanu Polski rząd PIS i opozycja winni opracować w Parlamencie i przyjąć podyskusji z obywatelami polską politykę energetyczno-klimatyczną, któraustalałaby krótko, średnio i długoterminowe działania do 2050 r.  w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi,zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i odejścia od energetykiwęglowej – wyjaśnia Radosław Gawlik, współzałożyciel Partii Zieloni,były wiceminister ochrony środowiska.

Zieloni widzą trzy obszary przemian, prowadzące donowoczesnej energetyki oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energetyki wnastępujących sferach:

1. Bieżącejpolityki energetycznej – wycofania się z inwestowania w nowe elektrowniewęglowe i jądrowe oraz osłabienie presji inwestowania w sieci wysokich napięć.

2. Rozwojunowych rynków energii – niezależnychinwestorów prywatnych i spółdzielczych oraz energetyki prosumenckiej: obywatelskieji biznesowej.

3. Przebudowyrynku energii elektrycznej, opartego obecnie na taryfach, w których ukrytejest dotowanie nieefektywnego węgla, w rynek otwarty i konkurencyjny.

– Uważamy walkę o mądrze przeprowadzoną transformację energetyczną igospodarczą w Polsce oraz działania zapobiegające zmianom klimatycznym zanajważniejsze wyzwania naszych czasów i będziemy dążyć wszystkimi siłami dopodjęcia koniecznych zobowiązań i działań w tym zakresie – podkreślajądziałacze Partii Zieloni.

 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here