Zieloni apelują o zmianę założeń do systemu wsparcia OZE


Partia Zieloni krytykuje nowe założenie do systemu wsparcia OZE, przedstawione przez resort gospodarki 17 września. Zieloni chcą całkowitego zakazu rozwoju współspalania i prawa, które będzie służyć przede wszystkim społeczeństwu i środowisku oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, a nie wielkim koncernom.

Partia Zieloni jest zaniepokojona tym, w jaki sposób rząd „pracuje” nad ustawą o odnawialnych źródłach energii. Ich zdaniem „kulminacją złej woli, ignorancji i triumfem brudnych interesów są najnowsze założenia do ustawy przedstawione 17 września br.” – czytamy w uchwale Rady Krajowej Zielonych z 20 października br.

Według Zielonych nowe założenia przewracają do góry nogami poprzednią koncepcję, zaprezentowaną w październiku zeszłego roku.

„O ile tamten projekt dawał nadzieję na wykorzystanie uwarunkowań Polski i w miarę szybki rozwój energetyki odnawialnej, nowe pomysły są tylko przykrywką dla niechlujnego spełnienia wymagań prawa unijnego przy jak najniższym koszcie dla budżetu, za to ze szkodą dla społeczeństwa, środowiska naturalnego oraz długoterminowego interesu Polski. W nowych założeniach do ustawy nie uwzględnia się w ogóle rynku energii, a jedynym kryterium są kwestie finansowe”

To, co Zielonym najbardziej przeszkadza, to sposób prowadzenia prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii. Jak zwracają uwagę, pomimo pochylania się przez rząd nad tym problemem przez trzy lata, projekt ustawy wciąż nie wpłynął do Sejmu, a kolejne koncepcje zaprzeczają poprzednim.

Opóźnienie we wdrożeniu prawa europejskiego (m.in. Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych) obecnie wynosi już trzy lata, a prawdopodobniej będzie to pięć lat. Według przewodniczącego sejmowej podkomisji ds. energetyki, Andrzeja Czerwińskiego, przyjęcie tzw. dużego trójpaku energetycznego zawierającego m.in. ustawę o odnawialnych źródłach energii będzie możliwe do końca obecnej kadencji Sejmu, która upływa jesienią 2015 roku.

Zieloni sprzeciwiają się też kontynuacji wspierania spalania biomasy z węglem. „Nie dość, że nie ma to nic wspólnego z ekologią, to jeszcze nie pozwala zarabiać drobnym polskim producentom biomasy, gdyż wielkie koncerny energetyczne sprowadzają ją (taniej) z zagranicy, co dodatkowo skutkuje zwiększonymi emisjami związanymi z transportem. To znaczy, że kosztem nas wszystkich oraz środowiska naturalnego na produkcji tej pseudo-zielonej energii bogacą się jedynie wielkie tradycyjne elektrownie” – podkreślają Zieloni.

Zielonym nie podoba się również ignorowanie głosu środowiska związanego z OZE. „Liczne i sensowne pomysły branży były i są albo całkowicie pomijane przez rząd, albo marginalizowane. Zgodnie z publicznymi wypowiedziami, m.in. premiera, nowy system wsparcia dla energetyki odnawialnej musi być przede wszystkim tani, czyli niekoniecznie dobry na dłuższą metę ani całkowicie sensowny. Nie musi też brać pod uwagę interesu polskich firm, głosu organizacji pozarządowych, obywateli i obywatelek, długoterminowego rozwoju kraju – liczy się tylko krótkoterminowy interes budżetu państwa” – czytamy w stanowisku.

Według Zielonych obecny establishment broni korporacji zamiast interesów konsumentek i konsumentów, dlatego tylko radykalna zmiana polityczna „pozwoli zawrócić ze szkodliwej ścieżki wspierania węgla, atomu oraz państwowych molochów energetycznych na rzecz uwolnienia czystej energii w interesie wszystkich Polek i Polaków”.

Partia Zielonych chce odejścia od dotowania i wspierania energetyki opartej na węglu i jądrowej oraz wierceń służących wydobyciu gazu łupkowego. Uwolnione środki przeznaczyć chce na rzeczywiste wsparcie czystej energetyki odnawialnej, z taryfami gwarantowanymi dla małych i średnich producentów przez okres co najmniej 20 lat. Ponadto Zieloni chcą zagwarantować możliwość opłacalnego produkowania energii odnawialnej przez wszystkie obywatelki i obywateli – prosumentów, z obowiązkiem wykupu nadwyżek przez zakład energetyczny, stworzyć zachęty podatkowe i inne, celem wspierania krajowych producentów związanych z branżą energetyki odnawialnej, stworzyć ramy prawne i ekonomiczne na rzecz rozwoju przydomowych systemów magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Zieloni apelują do premiera Donalda Tuska o radykalną zmianę założeń do nowego systemu wsparcia odnawialnych źródłach energii, tak aby „Polki i Polacy faktycznie mogli odnieść ekologiczne i ekonomiczne korzyści z rozwoju rozproszonej i przyjaznej środowisku energetyki”.

Redakcja reo.pl

fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here