Zielone światło dla wiatraków we Francji


Francuska energetyka wiatrowa wyszła ostatnio na prostą polatach wymierzonych w nią ataków. Rząd Francji wkrótce potwierdzi planpodwojenia do 2023 r. mocy wiatraków na lądzie. Tymczasem w Niemczech podadresem rządu federalnego pojawiły się zarzuty, że prowadzi politykę… „antywiatrakową”.

 

Najwyższe francuskie ciało doradcze i opiniotwórcze wkwestii energetyki – Wyższa Rada ds. energii (CSE) przyjęła rekomendacjęścieżki rozwoju źródeł odnawialnych. Do 2023 r. moc zainstalowana wiatraków nalądzie ma ulec podwojeniu, do poziomu 25 GW. Trzykrotnie większa niż dziś mabyć moc instalacji PV. Wszystko to, by osiągnąć krajowy cel 40 proc. udziałuOZE w 2030 r. Opinia CSE zostanie w ciągu kilku miesięcy przełożona naodpowiedni rządowy dekret i zyska moc prawną. Tym samym znacznie trudniejszestaną się nowe próby ograniczania obecności wiatraków na lądzie, którychdotychczas było niemało.

Ustawa odległościowa również we Francji

Od zeszłego roku we Francji dla nowo budowanych wiatrakówobowiązuje wynosząca 500 m minimalna odległość od siedzib ludzkich. Pierwotnawersja tego ograniczenia, zawartego w ustawie o transformacji energetycznej,mówiła jednak o 1500 m, a odległość została zmniejszona po wielomiesięcznychsporach i dyskusjach w obu izbach parlamentu, w czasie których obok rytualnychzaklęć i widowiskowego rozdzierania szat padały również i racjonalne argumenty,a ostateczny wynik nie był do końca przesądzony.

 

Jednak „antywiatrakowe” w wymowie przepisy wróciły w czasiedyskusji nad projektem ustawy o ładzie i dziedzictwie architektonicznym. Pierwotniepomysł sprowadzał się do tego, aby wiatrak, wznoszony bliżej niż 10 kilometrówod „pomnika architektury i dziedzictwa” musiałby mieć trudną z założenia douzyskania pozytywną opinię odpowiedniego centralnego organu ds. architektury ikrajobrazu. Problem w tym, że obiektów o statusie „pomnika architektury idziedzictwa” jest we Francji ponad 44 tysiące, trudno więc sobie wyobrazićlokalizację, dla której nie trzeba by nic uzgadniać.

Czytaj  także: Czy wiatraki są niebezpieczne?

Po tygodniach dyskusji Zgromadzenie Narodowe najpierwograniczyło wymogi do opinii odpowiedniego organu lokalnych władz, a w końcu wogóle zrezygnowało z zajmowania się wiatrakami, wyrzucając z projektu ustawywszystkie dotyczące ich zapisy. Co zresztą nie oznacza, że nie będzie w tejkwestii żadnych regulacji. We Francji dalej obowiązywać będą dość wymagająceprzepisy krajobrazowe. Jednak nawet w opinii branży, mimo że są dość uciążliwe,pozwalają na dalszy rozwój.

OZE dostarczą energię do samochodów elektrycznych

Właśnie rezygnacja z dalszego ograniczania możliwościrozwoju energetyki wiatrowej na lądzie jest jedną z podstaw nowej ścieżkirozwoju francuskich OZE. Warto tu przypomnieć, że nie będą one konkurencją dlaenergii jądrowej. Francuzi planują bowiem znacznie zwiększyć zużycie energiielektrycznej w związku z przestawieniem transportu na prąd. To bowiem transportjest nad Sekwaną głównym źródłem emisji, w sytuacji gdy francuska energetyka,oparta o atom i wodę nie emituje praktycznie CO2. A dodatkowej energii dlaelektrycznych samochodów mają właśnie dostarczyć OZE.

Niemcy ograniczają OZE

Tymczasem zarzuty o blokowanie rozwoju energetyki wiatrowejpojawiły się również w Niemczech, kraju znacznie bardziej niż Francjaprzyjaznym dla OZE. Otóż reprezentujący partię Zielonych członkowie rządówkrajowych napisali do rządu federalnego list z pretensjami, że planowanareforma niemieckiej ustawy o transformacji energetycznej (EEG), stanowi taknaprawdę przeszkodę w rozwoju OZE, a zwłaszcza energetyki wiatrowej.

 

Głównym argumentem skarżących się jest ograniczenie od góryudziału OZE w 2025 r. do 45 proc. Politycy Zielonych zarzucili władzomfederalnym kunktatorstwo, twierdząc, że olbrzymi potencjał rozwoju OZE niepowinien być odgórnie ograniczany.

 

Z polskiej perspektywy żale niemieckich Zielonych długojeszcze będą kompletną abstrakcją. Ale przykład Francji pokazuje, jakie efektyprzynosi kultura polityczna z górnej półki.

 

Wojciech Krzyczkowski

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here