Zespół rządowy zajmie się niejawnie we wtorek nowelą Prawa energetycznego, gazem i węglem

Zaplanowane na wtorek posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” ma się zająć w trybie niejawnym m.in. zastrzeżeniami Komisji Europejskiej do nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, a także gazem i węglem – wynika z zapowiedzi.

Dokładny plan wtorkowego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie informacji nt. prawnych skutków treści memorandum dot. gazociągu “Pieremyczka”, rozpatrzenie informacji nt. zastrzeżeń Komisji Europejskiej do nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, przeprowadzenie dyskusji nt. możliwości pozyskania gazu z węgla (informacja MSZ), omówienie pracy nad ustawami regulującymi wydobycie i opodatkowanie węglowodorów oraz przedstawienie aktualnej informacji w zakresie poszukiwań gazu łupkowego.

Dwa tygodnie temu – 7 maja – na pierwszym posiedzeniu w “nowej formule” zespół omówił priorytety strategii energetycznej Polski. Oprócz ustalenia zakresu zadań i podziału prac zespołu w dziedzinie budowania strategii energetycznej Polski, wnioski z raportu dotyczącego Memorandum Gazowego przedstawił minister spraw wewnętrznych.

Zespół obraduje pod kierownictwem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. W spotkaniu dwa tygodnie temu brali udział szefowie następujących resortów: finansów, spraw wewnętrznych, skarbu państwa, rolnictwa i rozwoju wsi, nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska, spraw zagranicznych, transportu i budownictwa oraz gospodarki morskiej. Obecny był szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wiceprzewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

 

Marcin Zaremba
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here