ZE PAK: Produkcja energii typu OZE nie powinna spaść


Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), który wraz z początkiem maja 2013 roku zakończył na razie produkcję energii elektrycznej ze współspalania biomasy z węglem brunatnym, uważa, że produkcja zielonej energii w 2013 roku nie powinna spaść wobec poziomu z roku ubiegłego, gdyż przez cały 2013 rok ma działać kocioł na 100 proc. biomasy oddany w połowie 2012 roku, wynika z informacji spółki.

– Zgodnie z założeniami wolumen energii produkowanej w elektrowniach GK ZE PAK nie obniży się w sposób znaczący, ponieważ spółka planuje zastąpić współspalaną biomasę większą ilością produkcji z węgla. Również wolumen energii „zielonej” nie powinien się obniżyć w stosunku do poziomu roku ubiegłego, biorąc pod uwagę całoroczną produkcję z kotła biomasowego w Elektrowni Konin, który został oddany do eksploatacji dopiero w połowie ubiegłego roku – podała firma.

Wraz z początkiem maja 2013 roku w elektrowniach Pątnów I oraz Elektrowni Adamów zrezygnowano ze współspalania biomasy (w Elektrowni Konin współspalanie biomasy zostało zakończone już wcześniej). Tym samym obecnie biomasa jest spalana jedynie w specjalnym kotle dedykowanym do spalania biomasy w Elektrowni Konin, natomiast współspalanie biomasy z paliwami konwencjonalnymi zostało już całkowicie wygaszone w elektrowniach GK ZE PAK.

– Przesłanką do podjęcia takiej decyzji była obecna sytuacja na rynku energii oraz świadectw pochodzenia, gdzie utrzymujące się tendencje spadkowe, szczególnie w przypadku zielonych certyfikatów nie zapewniały rentowności produkcji energii wytworzonej w procesie współspalania biomasy z węglem brunatnym, przy wykorzystaniu posiadanych instalacji – tłumaczy firma.

ZE PAK poinformował, że zarząd na bieżąco monitoruje odpowiednie parametry ekonomiczne, w tym cenę rynkową świadectw pochodzenia i relatywny koszt wytworzenia energii, w celu oceny opłacalności produkcji energii elektrycznej w procesie współspalania biomasy. – W wypadku trwałej zmiany obecnie panującej tendencji zarząd rozważy powrót do współspalania biomasy w procesie produkcji energii – podaje spółka.

W 2012 roku w elektrowniach grupy zużyto 572,9 tys. ton biomasy, w tym leśnej 309,7 tys. ton i rolnej 263,2 tys. ton. Zużycie biomasy rolnej wzrosło w ubr. do 260 tys. ton z 203 tys. ton, a koszty jej zużycia do 114 mln zł z 82 mln zł.

W 2012 roku grupa wygenerowała 0,57 TWh zielonych certyfikatów, a produkcja energii z OZE wzrosła o 0,12 TWh.

W lipcu 2012 roku grupa ZE PAK oddała do eksploatacji w Elektrowni Konin jednostkę przystosowaną do spalania 100 proc. biomasy o mocy 55 MWe. Kocioł spala 80 proc. biomasy drzewnej i 20 proc. biomasy rolnej. W grupie są dwie oddane wcześniej elektrownie opalane węglem brunatnym dodatkowo wyposażone w instalacje współspalania biomasy: Elektrownia Pątnów I i Elektrownia Adamów.

 

Marcin Zaremba
 

Pellet, fot. Alternative Heat/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here