Zdanie na powitanie

fot. unsplash.com, Aaron Burden

Serdecznie polecamy wykorzystywanie słownika synonimów!

– ciepło, czule, dobrodusznie, dobrotliwie, gościnnie, jowialnie, koleżeńsko, kordialnie, mile, miło, miłośnie, pięknie, po koleżeńsku, po kumplowsku, po matczynemu, po ojcowsku, po przyjacielsku, przesympatycznie, przeuroczo, przychylnie, przyjacielsko, przyjaźnie, przyjemnie, rozbrajająco, rozczulająco, słodko, sympatycznie, ujmująco, ujutno, uprzejmie, uroczo, urokliwie, urzekająco, wdzięcznie, wylewnie, z czułością, z miłością, z serdecznością, z życzliwością, zniewalająco, życzliwie, dobrze, entuzjastycznie, gorąco, łaskawie, owacyjnie, pieszczotliwie, poczciwie, troskliwie, z sympatią, milutko, po siostrzanemu, delikatnie, humanitarnie, litościwie, łagodnie, łagodniutko, miłosiernie, po chrześcijańsku, po dobremu, po dobroci, po ludzku, pobłażliwie, szlachetnie, tolerancyjnie, wielkodusznie, wspaniałomyślnie, wyrozumiale, z pobłażaniem, zacnie, opiekuńczo, po macierzyńsku, przymilnie, rzewliwie, rzewnie, tkliwie, uczuciowo, wzruszająco, łaskawym okiem, pochlebnie, pozytywnie, z dobrego serca, z dobroci serca, z wrodzoną dobrocią, ekstatycznie, euforycznie, frenetycznie, gorliwie, namiętnie, nieprzytomnie, ognisto, ogniście, płomiennie, radośnie, usilnie, z entuzjazmem, z pasją, z uniesieniem, z zapałem, zagorzale, żarliwie, bezceremonialnie, jak na kolegę przystało, jak na kumpla przystało, uczynnie, z poufałością, afirmatywnie, aprobatywnie, aprobująco, korzystnie, potakująco, przytakująco, twierdząco, z aprobatą, z uznaniem, zachęcająco, miłościwie, czarownie, czarująco, rozkosznie, rozrzewniająco, prostodusznie, amoroso, jak matka, macierzyńsko, pieczołowicie, szczebiotliwie, miękko, błogo, fajnie, ładnie, ładniutko, pogodnie, przytulnie, relaksowo, sielankowo, wygodnie, intensywnie, z ogniem, z uczuciem, z żarem, żywo, bardzo, całym sercem, mocno, najwyraźniej, od serca, prawdziwie, rzeczywiście, szczerze, wielce, wyraźnie, zdecydowanie, chętnie, z ochotą, z pocałowaniem ręki, z zachwytem, harmonijnie, jak sąsiad, jak sąsiedzi, po sąsiedzku, ckliwie, intymnie, mówić do kogoś pieszczotliwie, zdrobniale, beztrosko, wesoło, bratersko, uczciwie, blisko, poufale, w bliskich stosunkach, zażyle, rodzinnie.

– adwokatować, afirmować, asystować, być po czyjejś stronie, być za kimś, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, orędować, patronować, pomagać, popierać, protegować, przychodzić komuś z pomocą, sekundować, służyć komuś ramieniem, sprzyjać, stać murem za czymś, stać murem za kimś, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, torować drogę, udzielać komuś pomocy, udzielać komuś poparcia, ułatwiać, wspierać, wspomagać, wstawiać się za kimś, wyrażać aprobatę, chwalić, komplementować, narajać, nastręczać, oklaskiwać, raić, rekomendować, robić czemuś reklamę, stręczyć, wychwalać, wyrażać się o czymś z uznaniem, zachwalać, zalecać, dawać polecenie, kazać zrobić coś, nakazywać, prosić o zrobienie czegoś, rozkazywać coś, wydawać zarządzenie, wyznaczać zadanie, zarządzać, zlecać coś, dawać rozkazy, kazać, komenderować, obligować, przykazywać, rozkazywać, rozporządzać, wydawać polecenia, zlecać, zmuszać, zobowiązywać, kazać zrobić, prosić o zrobienie, wydawać nakaz, wydawać polecenie, eksponować, podkreślać, wskazywać, wysuwać na pierwszy plan, zwracać komuś uwagę, dekretować, dysponować, doradzać, reklamować, sugerować, dyktować, nakładać obowiązek, przymuszać, związywać, polecić, rozkazać, zalecić, zarządzić, zlecić, dawać kogoś pod opiekę, poruczać, powierzać opiece, proponować, namawiać, namawiać na coś, pochwalać, promować, propagować, propagować coś, proponować coś komuś, robić reklamę, żądać, fatygować, zatrudniać, faworyzować, hołubić, wyróżniać, wystawiać, wysuwać, dać w zaufaniu, dawać pod opiekę, oddać pod opiekę, oddawać, polecać czyjejś opiece, powierzać, zawierzać, wydawać rozkazy, nakładać, narzucać, zadawać, nakłaniać, podsuwać, sławić, wysławiać, zamawiać, obarczać, przekazać, przekazywać, zdawać, zostawiać, powierzać się, administrować, nakazać, nakłonić, wydawać rozkaz, radzić, mówić, opowiedzieć, poprzeć, zarekomendować, forować, poruczyć, powierzyć.

– eksploatacja, wykorzystanie, wyzysk, wyzyskiwanie, dyskontowanie, dyspozycja, energia, możliwości, potencjał, siła, zagospodarowywanie, użytkowanie, używanie, korzystanie, stosowanie, zużywanie.

– dykcjonarz, glosarium, glosariusz, leksykon, słowniczek, tezaurus, wokabularz, leksyka, ogół wyrazów, słownictwo, zasób leksykalny, zasób wyrazów, bryk, encyklopedia, kompendium, książka, opracowanie, podręcznik, repetytorium, samouczek, skrypt.

– bliskoznacznik, inne określenie, jednoznacznik, odpowiednik, odpowiednik znaczeniowy, równoznacznik, wyraz bliskoznaczny, wyraz synonimiczny, wyrażenie równoznaczne, zwrot bliskoznaczny, zwrot synonimiczny, ekwiwalent, korelat, pendant, równoważnik, podobne znaczenie, wyraz o podobnym znaczeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here