Zarząd Taurona rekomenduje wypłatę 263 mln zł dywidendy z zysku za 2012 r.

Zarząd Tauron Polska Energia rekomenduje akcjonariuszom spółki wypłatę dywidendy w kwocie 262,88 mln zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012, poinformowała spółka. Oznacza to wypłatę 15 groszy na akcję.

– Niniejsza rekomendacja będzie przedmiotem oceny rady nadzorczej – podała spółka.

Tauron proponuje ustalić dzień dywidendy na 3 czerwca 2013 r., a termin wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2013 r.

Poziom proponowanej dywidendy jest niższy od deklarowanego w prospekcie emisyjnym 30 proc. skonsolidowanego zysku.

Spółka tłumaczy, że zaproponowała ustalić poziom wypłaty dywidendy za 2012 r. tak, aby jej łączna wartość za lata 2010-2012 wynosiła około 30 proc. łącznych skonsolidowanych zysków netto przypadających na akcjonariuszy spółki.

Tauron podał, że 30 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy przypadającego na rzecz akcjonariuszy spółki za rok 2012 wynosi 440,04 mln zł, a wypłata dywidendy za rok 2011 r. przekroczyła deklarowany w prospekcie i rekomendowany przez zarząd poziom 30% o kwotę ok. 175,25 mln zł.

 

MZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here