Zanieczyszczenie powietrza zabija co roku ok. 50 tys. Polaków


Zanieczyszczenia powietrza zabija rocznie około 50 tys.Polaków i powoduje straty obliczane na 60- 80 mld zł – mówili uczestnicyseminarium, które odbyło się we wtorek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym(WUM).

– O ile w latach 60. i 70. XX wieku największym trucicielembył przemysł, to obecnie 80 proc. zanieczyszczeń emitują gospodarstwa domowe,zwłaszcza domki jednorodzinne. Potrzebujemy gigantycznej debaty i zintegrowanychwysiłków wielu resortów – mówił prof. Bolesław. Samoliński z WarszawskiegoUniwersytetu Medycznego.

Dodał, że zmniejszenie skali tej emisji jest kwestią”dobrego ocieplania domów, odpowiednich pieców i właściwego do nichpaliwa. Sama wymiana wszystkich pieców oznacza koszt około 150 miliardówzłotych”.

– Zmiany w naszym otoczeniu zmieniają epidemiologię chorób iprzyczyny zgonów. Można zmienić sposób odżywiania, ale nie można nie oddychaćzanieczyszczonym powietrzem. Nie ma organu, który tak intensywnie komunikujesię ze środowiskiem, jak płuca – wdychamy gigantyczne ilości pyłów zawieszonych- podkreślił prof. Samoliński.

Jak przypomniał prof. Zbigniew Gaciong z WUM, już starożytniEgipcjanie mieli problemy z zanieczyszczonym powietrzem, które sprzyja m.in.rozwojowi miażdżycy. Co prawda dotyczyło to głównie bogatych osób, które staćbyło na kosztowne oświetlenie domu kopcącymi lampami. Obecnie zanieczyszczeniepowietrza to problem zwłaszcza osób ubogich, których nie stać na odpowiedniepaliwo do ogrzewania i gotowania. Badania nad tym zagadnieniem prowadzone sąmiedzy innymi w Indiach czy Meksyku.

Szczególnie niebezpieczne są pyły zawieszone PM2,5. Jakwykazały badania, wzrost stężenia pyłu PM2,5 o 10 mikrogramów na metrsześcienny zwiększa o 24 proc. ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, o 76 proc.ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego, a 83 proc. zgonu naczyniowo–mózgowego(udaru). Smog skraca nam życie średnio od 14 miesięcy (w rejonie Suwałk) nawetdo 43 (w Krakowie). “Wiek serca” wyższy od metrykalnego ma od 26,9(woj. zachodniopomorskie) do ponad 66 proc. (łódzkie) Polaków.

Szczególnym przypadkiem jest województwo śląskie. Choćzajmuje tylko 4 proc. powierzchni Polski i zasiedla je 12 proc. populacji, toprzypada na nie 21,4 proc. krajowej emisji pyłów, 44,9 proc. emisji gazów, i manajwiększe natężenie ruchu samochodowego. Gorsza jakość powietrza sprzyjaarytmii, zatorowości płucnej oraz zgonom z różnych przyczyn.

Prof. Andrzej Lekson ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznegoprzedstawił wyniki badań prowadzonych w aglomeracji górnośląskiej, gdziezaobserwowano wyraźny związek pomiędzy podwyższonymi stężeniami zanieczyszczeńpowietrza a występowaniem nagłych stanów sercowo-naczyniowych wśród pacjentów.Im wyższy był poziom zanieczyszczenia niemal wszystkimi szkodliwymi substancjami,tym częściej dochodziło do zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych (udary,zawały, zatorowość płucna).

Seminarium “Zanieczyszczenie powietrza a chorobycywilizacyjne” zostało zorganizowane przez Zakład Profilaktyki ZagrożeńŚrodowiskowych i Alergologii WUM, Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej AkademiiNauk oraz Studenckie Koło Naukowe „Managerowie Zdrowia”.

 

 

źródło: naukawpolsce.pap.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here