Zanieczyszczenia powietrza grożą epidemią chorób układu oddechowego


Z powodu zanieczyszczenia powietrza grozi nam epidemiachorób układu oddechowego, takich jak astma, alergia i przewlekła obturacyjnachoroba płuc (POChP) – twierdzą eksperci.

 

Nie zawały serca ani nowotwory, lecz właśnie choroby układuoddechowego są największym wyzwaniem zdrowotnym – uważa przewodniczący RadyPolityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejprof. Bolesław Samoliński.

 

Choroby płuc co roku powodują zgon około 40 tys. tys.Polaków. Najwięcej zgonów powoduje rak płuca, na który co roku umiera ponad 22tys. naszych rodaków. Na drugim miejscu jest przewlekła obturacyjna chorobapłuc (15 tys. zgonów rocznie), a na trzecim – astma (1,5 tys. zgonów).

 

Z badań prof. Francine’a Ladena z Uniwersytetu Harvardawynika, że na zgon z powodu raka płuca o 20 proc. bardziej narażeni są ludzie,którzy nigdy nie palili papierosów, ale mieszkają w rejonach o dużymzanieczyszczeniu atmosfery.

 

Dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego,pełniący funkcję prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę,Alergię i POChP uważa, że tłumaczy, że spaliny motoryzacyjne, jak również innezanieczyszczenia powietrza, takie jak dymy i pyły wydzielane przez piece domowei kominki, wnikają i drażnią układ oddechowego. Jednocześnie wiosną, latem ijesienią wdychane są różnego typu pyłki, które w obecności tych zanieczyszczeńjeszcze bardziej podrażniają układ oddechowy. Skutkiem tego może być przewlekłystan zapalny oraz skurcz oskrzeli wywołany przez pyłek lub dym tytoniowy.

 

Obturacyjna choroba płuc powstaje na skutek przewlekłegozapalenia oskrzeli i oskrzelików oraz rozedmy płuc. Skutkiem tego jestnieodwracalne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Objawemchoroby jest duszność, której mogą towarzyszyć świszczący oddech, uczucieciasnoty w klatce piersiowej oraz uporczywy, produktywny lub bezproduktywnykaszel.

 

Według opublikowanego pod koniec 2016 r. raportu EuropejskiejAgencji Środowiska (EEA) “Air quality in Europe – 2016”, w Europiedochodzi rocznie do aż 467 tys. przedwczesnych zgonów związanych zzanieczyszczeniami powietrza. Najbardziej szkodliwy jest pył zawieszony, któryw 85 proc. występuje w dużych miastach.

 

W Unii Europejskiej pył zawieszony w 2013 r. (najnowszedostępne dane) był odpowiedzialny za 430 tys. przedwczesnych zgonów. Są onespowodowane chorobami płuc, takimi jak astma i POChP, jak również chorobamiserca oraz nowotworami, w tym głównie rakiem płuca. Tlenek azotu jestodpowiedzialny w UE za 71 tys. przedwczesnych zgonów rocznie, a ozon – za 17tys.

 

Pył zawieszony wnika do płuc, powodując podrażnienia i stanyzapalne, może też przedostawać się do krwiobiegu. Skutkiem tego są zarównochoroby układu oddechowego, jak i schorzenia kardiologiczne. Pył ten powodujerównież uszkodzenia innych narządów, takich jak wątroba, śledziona, mózg iorgany rozrodcze.

 

Wśród krajów z najbardziej zanieczyszczoną atmosferą jestPolska. Według raportu “Air quality in Europe – 2016”, w tejstatystyce nasz kraj znalazł się na drugim miejscu za Bułgarią. Na kolejnychmiejscach są Czechy, Słowacja, Cypr, Słowenia, Włochy, Węgry, Rumunia i Litwa.

 

Autorzy raportu twierdzą, że w Polsce głównym źródłemzanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu zawieszonego, jest wykorzystanie wenergetyce węgla. Nasz kraj z tego powodu może wkrótce być w Europie regionem znajbardziej zanieczyszczoną atmosferą.

 

 

naukawpolsce.pap.pl /  Zbigniew Wojtasiński

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here