Zakończyły się wysłuchania publiczne dot. elektromobilności


Na przełomie października i listopada br. pracownicyMinisterstwa Energii – w ramach wysłuchań publicznych – spotykali się zzainteresowanymi tematem barier rozwoju elektromobilności. Wnioski z rozmów zostanąwzięte pod uwagę przy przygotowaniu ustawy o elektromobilności – zapewnia resort.

 

W wysłuchaniach – 28 października oraz 7 i 10 listopada 2016r. – udział wzięło blisko 30 instytucji, firm i przedsiębiorców. Spotkaniazorganizowano ze względu na duże zainteresowanie pracami nad ustawą oelektromobilności. Każdy zarejestrowany uczestnik miał 20 minut na prezentacjępostulatów o których potem mógł podyskutować z ekspertami z ME.

 

Wśród największych barier rozwoju elektromobilności  uczestnicy spotkań wymieniali te jużzidentyfikowane w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności, tj.: wymóg uzyskaniapozwolenia na budowę stacji ładowania, utrudniony dostęp do rozproszonegofinansowania publicznego, niską świadomość w zakresie elektromobilności, stansieci OSD, czy długi czas przyłączeń infrastruktury ładowania do sieci,wynoszący nawet kilkanaście miesięcy.

 

Wskazali również szereg zagadnień, które wymagają dodatkowejanalizy w kontekście prac nad ustawą o elektromobilności np. potrzebęoznakowania pojazdów elektrycznych, która umożliwi ich jednoznacznąidentyfikację.

 

Jak podkreśla ministerstwo, wysłuchania publiczne pokazały,że Polska ma potencjał do zbudowania przemysłu wokół tworzącego się rynkuelektromobilności. Potencjał ten dotyczy: produkcji podzespołów na potrzeby pojazdówelektrycznych, samych pojazdów, infrastruktury ładowania, rozwiązańinformatycznych, służących komunikacji stacji ładowania z pojazdami.

 

Szczegółowy raport z wysłuchań zostanie opublikowany nastronach ME w przyszłym tygodniu.

 

 

REO.pl

źródło: ME

fot.Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here