Zakończyły się targi RENEXPO® Poland 2016


Olbrzymiezainteresowanie, jakim cieszyła się miniona edycja Targów RENEXPO® Poland potwierdziło, że tego typu wydarzenia są polskiejbranży OZE zdecydowanie potrzebne. VI MiędzynarodoweTargi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej odbyły się w dniach19-21 października 2016 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Patronat Honorowynad wydarzeniem organizowanym przez REECO Poland objęli:  Ministerstwo Energii oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

– Bez przesadymożemy powiedzieć, że Targi  RENEXPO® Poland stały się jednymz najważniejszych wydarzeń dla branży energii odnawialnej i efektywności energetycznejw Polsce. W tym roku w ciągu trzech dni targowych z ekspozycją  wystawców zapoznało się blisko 4170 zwiedzających, czyli o ponad 200 osób więcej w porównaniudo roku 2015 – mówi MałgorzataBartkowski, Project Manager Targów RENEXPO® Poland. W istocie, założenie, którepostawił sobie organizator targów przed kilkoma laty, stało się faktem –stworzenie międzynarodowej platformy spotkań dla przedstawicieli branży OZE.Targi  z jednej strony prezentująpotencjał energii odnawialnej i jej możliwości rozwoju w Polsce, z drugiej –ułatwiają firmom z zagranicy nawiązanie cennych kontaktów biznesowych napolskim rynku. Dodatkowo, dzięki bogatemu programowi wydarzeń towarzyszących,są cennym źródłem specjalistycznej wiedzy i umożliwiają podejmowanie dyskusjina istotne dla branży tematy. Tak było również w tym roku.

 

Na najwyższympoziomie

Tradycyjnie Targi  RENEXPO® Poland rozpoczęła oficjalna ceremonia otwarcia, w której wzięliudział m.in. partnerzy i patroni targów oraz goście specjalni. Liczniezgromadzonych gości powitali: Małgorzata Bartkowski, Project Manager Targów RENEXPO®Poland oraz  Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu Mazowieckiej AgencjiEnergetycznej, który wspomniał w swojej wypowiedzi m.in. o istotnej roli jakąpełnią odnawialne źródła energii w miksie energetycznym.

 

Z różnych stron świata

W targach RENEXPO® Poland2016 wzięło udział 103 wystawców,którzy prezentowali swoją ofertę w ośmiu sektorach: bioenergia (energia z drewna, biomasa, biogaz, biopaliwa), energiawiatrowa, CHP – kogeneracja, energooszczędne budownictwo i renowacja budynków,energia wodna, pompy ciepła, energia geotermiczna oraz energia słoneczna. Zdecydowanie dominowały ogniwa fotowoltaiczne, pompyciepła i energetyka wodna. Nie zabrakło również stoisk, na którychprzedstawiane były rozwiązania z zakresu m.in. energetyki wiatrowej igeotermalnej czy związanej z branżą biogazową. Wśród wystawców znalazły się nietylko firmy z Polski, ale – jak przystało na targi międzynarodowe – również zNiemiec, Czech, Litwy, Austrii, Anglii, Ukrainy, Indonezji i StanówZjednoczonych. Wielu wystawców podkreślało sprawną organizację targów orazwysoką frekwencję zwiedzających, co dla wydarzeń tego typu jest wartościąkluczową. – Jesteśmy bardzo zadowoleni ztegorocznego uczestnictwa w targach. Nawiązaliśmy wiele kontaktów, które – mamynadzieję – okażą się owocne w skutkach. Na pochwałę zasługuje również całyzespół targów, który stanął na wysokości zadania, zapewniając sprawną obsługę irzetelną informację nie tylko podczas rozmów wstępnych, ale również przez trzydni trwania targów – stwierdza Wanda Mech z firmy NOVEAIDEA,wystawiającej się na RENEXPO® Poland 2016. Podobnego zdania był inny wystawca z firmy PV Kits Direct – To był bardzo dobry wybór. Organizatorzywykazali się pełnym profesjonalizmem i zadbali o najmniejszy szczegół. Dopisalizwiedzający, z których znakomita część stanowiła naszą grupę docelową. Z całąpewnością możemy stwierdzić, że miniona edycja targów należała z naszego punktuwidzenia do bardzo udanych.

 

Nowości i atrakcje targowe

Po raz pierwszy zostało zorganizowanestoisko „Razem dla biogazu”, które było doskonałą okazją do przedstawienianowoczesnych technologii z dziedziny biogazu i kogeneracji oraz do spotkań zzaproszonymi ekspertami. Warto wspomnieć, że wiele z nowości miało swojąpremierę właśnie podczas RENEXPO® Poland 2016, jak np.: nowe konstrukcje systemówfotowoltaicznych na dachy płaskie wschód-zachód,  systemów stojących  pokrytych specjalną powłoką antykorozyjną, a także nowoczesne falowniki i magazynyenergii; falowniki nowej generacji z wbudowanym modułem monitoringu;  nowoczesne rozwiązania dla elektrowni wiatrowych z technologią bezprzekładniową;  innowacyjnysystem do zarządzania energią PV dla małych instalacji. Równie dużymzainteresowaniem zwiedzających cieszyły się jazdy testowe samochodamielektrycznymi takich marek, jak: NISSAN, BMW, Tesla, Mercedes, które byłyniewątpliwie dużą atrakcją tegorocznych targów.

 

RENERGYAWARD i kolacja profesjonalistów

Pierwszego dnia – 19 października zostały ogłoszone wyniki piątej edycji konkursu o Puchar RENERGY AWARD w dwóch kategoriach: „Innowacyjna technologia Targów RENEXPO® Poland” oraz „Wybitna osobowość branży OZE”. W pierwszej kategorii zwyciężyły dwie firmy: CORAB Sp. z o.o. oraz Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., natomiast za wybit-ną osobowość branży OZE została uznana w Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI). Laureaci nie kryli swojej radości –  To dla mnie wielki zaszczyt otrzymać tak prestiżową nagrodę, jaką jest  Puchar RENERGY AWARD. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia, tym bardziej, że na tegorocznych targach RENEXPO Poland innowacyjnych technologii nie brakowało. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że właśnie nasze rozwiązanie okazało się najlepsze – wspomniał bezpośrednio po otrzymaniu nagrody Paweł Wiktorowicz, odpowiedzialny za fotowoltaikę w firmie Corab.  Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpiła uroczysta kolacja profesjonalistów OZE, która była m.in. okazją do świętowania 5. Jubileuszu Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORTPC).

Trzy dni pełne energii

Każdego dnia Targom RENEXPO® Poland towarzyszyły specjalistyczne konferencje, kongresy i fora branżowe, umożliwiające wymianę wiedzy, a także zachęcające do dyskusji na aktualne tematy dla sektora OZE. W sumie w wydarzeniach towarzy-szącym targom wzięło udział ponad 1360 uczestników!

Pierwszego dnia targów przy pełnej sali odbyła się Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce, podczas której eksperci z towarzystw fotowoltaicznych, przedstawiciele przemysłu PV oraz władz państwowych i lokalnych dyskutowali m.in. na temat szans oraz barier na drodze rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju. Tego dnia słuchacze wzięli również udział w dwudniowej Polskiej Konferencji Hydroenergetycz-nej, która została poprowadzona w formie interesującej dyskusji na temat wyzwań i możliwości, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce. Ciekawą debatą pt. „Co dalej z energetyką odnawialną w Polsce” rozpoczęła się konferencja „Spo-łeczne aspekty OZE”, forum „Budynek i energia” na temat technologii energoosz-czędnych w obiektach wielkopowierzchniowych i wielkogabarytowych. Po debacie zostały omówione dwa ważne tematy: „Nowe technologie OZE, a nowy europejski rynek energii”oraz  „MiejsceOZE w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Program wydarzeńtowarzyszących pierwszego dnia zamknęła szósta edycja Dnia Samorządowca, w której wzięli udział m.in.: przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędówmiast i gmin, a także  firm zajmującychsię wytwarzaniem i przesyłem energii.

 

Drugi dzień targów część merytoryczną wypełniły m.in.kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz ForumBiogazu, podczas którego szukano odpowiedzi na kilka ważnych pytań – „Czy wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłachenergii będzie sprzyjało powstawaniu nowych biogazowni? Jakie szanse w nowymotoczeniu prawnym będą miały małe biogazownie? Jak budować biogazownie, abyprzynosiły one dochody?”. Dużym zainteresowaniem cieszył się również  międzynarodowy kongres na temat magazynowaniaenergii w Polsce. Tego dnia została też przedstawiona sytuacja na polskim iświatowym rynku pracy w sektorze OZE w strefie kariery „Teraz środowisko”.

Trzeci dzień targów rozpoczęło Forum PV, po którym odbyła się konferencja pt. „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą”. Program merytoryczny zamknęły: Kongres Budownictwa Energooszczędnego oraz Certyfikacji Budynków, a także konferencja pt. „Przyszłość polskiej biomasy i praktyka wykorzystania ciepła z OZE”.

Spotkania kooperacyjne

Dobrą okazją do tworzenia siecikontaktów biznesowych była możliwość wzięcia udziału w „Spotkaniachkooperacyjnych” zaplanowanych pierwszego i drugiego dnia targów. W spotkaniachwzięli udział  przedsiębiorcy poszukującyfachowych partnerów i dostawców z szeroko pojętego sektora energetycznego, wszczególności działających  w obszarzeodnawialnych źródeł energii oraz budynków energooszczędnych. „Spotkaniakooperacyjne” w szybki i łatwy sposób połączyły strony, które siebie szukały,umożliwiając nawiązanie cennych kontaktów. Łącznie odbyło się 55 spotkań.

 

Kolejna edycja Tarów RENEXPO® Poland odbędzie się w dniach 25-27 października2017 roku w Warszawskim CentrumEXPO XXI – Już teraz serdeczniezapraszamy do składania zapytań w sprawie rezerwacji stoisk targowych na rok2017. Dla przyszłorocznych wystawców przygotowaliśmy interesujące pakietyofertowe oraz rabaty – podkreśla Małgorzata Bartkowski, Project Manager TargówRENEXPO® Poland.

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here