Zakończyło się spotkanie ministrów środowiska dot. ochrony klimatu

Wspólne stanowisko w sprawie ochrony klimatu, działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz odpadów przyjęli ministrowie środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii i Rumunii. W zakończonym dziś na Słowacji spotkaniu wziął udział Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele ministerstw środowiska Francji i Niemiec.

Głównym tematem rozmów był klimat. Ministrowie dyskutowali zarówno o polityce klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku, a także o globalnym porozumieniu klimatycznym, w tym przygotowaniach do konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP20 w Limie (Peru) i COP21 w Paryżu. Omówili ponadto wyniki wrześniowego Szczytu Klimatycznego Liderów zwołanego przez sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona.

– Nasze rozmowy były bardzo owocne. Ustaliliśmy m.in. elementy wspólnego stanowiska na najbliższą Radę Europejską. Zgodziliśmy się, że konieczna jest redukcja CO2, jednak zarówno polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jak i porozumienie globalne powinny uwzględniać specyfikę i możliwości poszczególnych gospodarek. Państwa powinny mieć możliwość elastycznego dobierania instrumentów dla spełnienia celu głównego, czyli redukcji CO2, dbając jednocześnie o zachowanie konkurencyjności gospodarek i stabilność cen energii – mówi minister Korolec.

Wśród innych tematów poruszonych podczas spotkania znalazły się także kwestie dotyczące unijnych pakietów w sprawie Polityki Czystego Powietrza oraz odpadów.

21. spotkanie ministrów środowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej w rozszerzonej formule, z udziałem przedstawicieli resortów środowiska z Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii i Rumunii, odbyło się w dniach 29-30 września w Bratysławie. Drugiego dnia w obradach wzięli udział także przedstawiciele ministerstw środowiska Francji i Niemiec. Organizatorem wydarzenia było słowackie Ministerstwo Środowiska.

Dwudniową debatę zakończyło podpisanie Wspólnego Oświadczenia w sprawie dalszej współpracy.


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here