Zakończyła się Konferencja Traktatu Karty Energetycznej w Warszawie

Kierunki rozwoju sektora energetycznego, wspólne ramy prawne, które pozwolą rozwijać międzynarodową współpracę w dziedzinie energii oraz globalizacja Traktatu – to główne tematy międzyrządowej konferencji Karty Energetycznej. Rozmowy pod przewodnictwem wiceministrów gospodarki Mieczysława Kasprzaka, Tomasza Tomczykiewicza i Andrzeja Dychy odbyły się 26 i 27 listopada 2012 r. w Warszawie.

Wiceminister Andrzej Dycha, witając uczestników spotkania, podkreślił, że Traktat Karty Energetycznej (TKE) jest jedynym i wiążącym instrumentem prawa międzynarodowego, do którego przystąpiło ponad 50 państw. – Dzięki stabilnym regulacjom dotyczącym sektora energetycznego możliwa jest dobra współpraca zarówno na szczeblu regionalnym, jak i globalnym. Mam nadzieję, że w przyszłości liczba członków TKE będzie rosnąć – dodał.

Wiceminister przypomniał również, że Traktat gwarantuje inwestorom m.in. prawną ochronę przed nierównym traktowaniem oraz zwiększa stabilność projektu energetycznych. Nakłada także obowiązek utrzymywania bezpiecznego i stabilnego tranzytu gazu ziemnego w oparciu o zasadę niedyskryminacji ze względu na pochodzenie surowców energetycznych, ich przeznaczenie czy własność.

W opinii wiceministra Mieczysława Kasprzaka Traktat Karty Energetycznej reguluje wiele kwestii związanych z tworzeniem i respektowaniem prawa w sektorze energii. – W globalnej dyskusji energetycznej musimy jednak uwzględniać stojące przed nami wyzwania – powiedział. Dodał, że jednym z istotnych tematów jest dzisiaj ograniczanie emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności poszczególnych gospodarek.

Podczas konferencji wiceminister Tomasz Tomczykiewicz spotkał się z wiceministrem energetyki Chińskiej Republiki Ludowej Wu Yin. W bilateralnych rozmowach podkreślił rolę Chin w zmieniającym się globalnym środowisku energetycznym. Zwrócił także uwagę na potencjał polsko-chińskiej współpracy handlowej i inwestycyjnej. – Mamy nadzieję, że uda nam się realizować wspólne projekty także w sektorze energetyki – dodał wiceminister Tomczykiewicz.

W trakcie obrad międzyrządowej konferencji TKE Czarnogóra podpisała deklarację Karty Energetycznej i wraz z Jemenem stały uzyskały statut obserwatora Traktatu Karty Energetycznej.

W spotkaniach TKE udział wzięli przedstawiciele ponad 100 państw i organizacji międzynarodowych.

 

MG

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here