Zakończył się Szczyt Energetyczny Europy Centralnej


Podczas Szczytu Energetycznego Europy Centralnej „29+1” przyjęto Memorandum Budapesztańskie – dokument podsumowujący wszystkie stanowiska regionu w kwestiach energii, mające stanowić podstawę do przyszłego dialogu z komisarzem UE ds. Energii.

– Konferencja była najlepszym dowodem, że Europa Centralna nie tylko jest w stanie mówić jednym głosem, ale że powinna i może działać wspólnie. Spotkanie było naprawdę niezwykłym wydarzeniem i przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP. – Przede wszystkim jednak, stworzyło możliwość do prowadzenia szczerego i otwartego dialogu przedstawicieli środkowo-europejskiego sektora energii z komisarzem UE ds. Energii. Równocześnie stworzyło okazję do spotkania i uświadomienia sobie, że cele państw Europy Centralnej, dotyczące polityki energetycznej, są zbieżne.

Szczyt „29+1” jest jednym z flagowych projektów CEEP, który od tej pory będzie odbywać się corocznie w różnych krajach UE – 11.

Podstawą dyskusji był zlecony przez CEEP, a przygotowany przez firmę doradczą Ernst & Young, raport pt: “Analiza sektora energii w Europie Centralnej (Raport Praski)”.

Na spotkaniu poruszono problematykę wielu istotnych dziedzin sektora energii w Europie Centralnej, m.in: nieproporcjonalnych obciążeń dla gospodarek UE-11 przy wdrażaniu polityki w sektorze energii, nie zaważanie na fakt, że każde państwo członkowskie ma inne potrzeby, wymagania oraz możliwości; wsparcia alternatywnych technologii oraz źródeł energii; rodzimych zasobów naturalnych, zróżnicowanych w zależności od regionu; braku jasnych wskazówek i wytycznych polityki UE na temat wspieranych projektów infrastrukturalnych; nieuwzględniania nierównego startu starych i nowych krajów członkowskich podczas rozliczania podpisanych zobowiązań wobec UE, w szczególności w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla; braku konkurencyjności gospodarki Europy. Podkreślono, że nowa “Europejska Polityka Przemysłowa” powinna zwiększyć działania inwestycyjne w UE; wysokiego poziomu cen energii w Europie Środkowej.

Przesłanie, które otrzymali przedstawiciele środkowo-europejskiego sektora energii, było jasne i wyraźne: “Unia Europejska istnieje po to, aby pomagać” oraz “Unia obejmuje wszystkie kraje członkowskie i źródła energii muszą zostać zdywersyfikowane. Kraje członkowskie mogą jednak same ustalić swój mix energetyczny, lecz wszyscy musimy stosować te same zasady”.

Europa, zwłaszcza jej nasza część stoi, przed wyzwaniami zapisanymi w dokumencie „Energy Roadmap 2050”. Jest to mapa nie tylko trudnej drogi, ale przede wszystkim drogi biegnącej przez zupełnie odmienne terytoria. – Dla mnie szczególnie alarmująca jest, wynikająca z propozycji „mapy”, koncepcja utrwalenia podziału Europy na starą i nową, czyli utrwalenia nierówności – podkreśla Paweł Olechnowicz, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP). – We wspólnym interesie powinniśmy się zatroszczyć, żeby obie części kontynentu jak najszybciej stanowiły zrównoważany dynamiczny obszar gospodarczy – podkreśla.

Wskaźnik PKB na jednego mieszkańca w krajach „piętnastki” w roku 2010 wynosił 28 300 euro, w tym samym czasie w Europie Centralnej miał on wartość 9000 euro. To trzy razy mniej niż w krajach „piętnastki”. Różnica ta nie zmniejszyła się od 2005 roku.

Strategia dotycząca sektora energii ujęta we wspomnianym dokumencie nie uwzględnia tej różnicy. Dokument ten zakłada obniżenie emisji CO2 w Unii Europejskiej bez wzięcia pod uwagę rzeczywistych, a zarazem odmiennych warunków, panujących w poszczególnych krajach.

Ostatnie propozycje Unii Europejskiej dotyczące obniżenia kwot emisyjnych na lata 2013 – 2015 również budzą wątpliwości, w szczególności z punktu widzenia krajów Europy Centralnej, co do zasadności takiej propozycji.

– Nie wątpię, że niezamierzonym, niemniej jednak pewnym skutkiem takiej koncepcji będzie pogłębienie różnic między UE-15 i pozostałymi członkami Unii. Nie jest też wykluczone, że nawet kraje „piętnastki”, które mają obecnie duże problemy strukturalne, mogą stać się ofiarami strategii „Energy Roadmap 2050” – stwierdził Paweł Olechnowicz.

 

Redakcja reo.pl

Podczas Szczytu Energetycznego Europy Centralnej „29+1” przyjęto Memorandum Budapesztańskie – dokument podsumowujący wszystkie stanowiska regionu w kwestiach energii, fot. mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here