Zainwestuj w biogazownię!


Jak racjonalnie zaplanować i zrealizować projekt biogazowni rolniczej? Zapoznaj się z przykładami realizowanych inwestycji i uniknij najczęściej popełnianych błędów

Fundacja REO oraz Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) zapraszają do udziału w seminarium pt.Zainwestuj w biogazownię rolniczą, które odbędzie się 24 i 25 marca 2011 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Podczas spotkań z wysokiej klasy specjalistami zostaną poruszone zagadnienia związane z uwarunkowaniami powstawania biogazowni rolniczych w Polsce. Eksperci przedstawią możliwości pozyskania surowców do produkcji biogazu rolniczego, rozwiązania technologiczne oraz regulacje związane z uzyskiwaniem poszczególnych pozwoleń i uzgodnień na rzecz budowy obiektu wytwarzającego energię w oparciu o źródło odnawialne. Przedłożone założenia ekonomiczne oraz analiza rynku zbytu energii elektrycznej i ciepła, a także certyfikatów pozwolą uczestnikom na przygotowanie rzetelnego studium wykonalności i biznesplanu biogazowni. Przedstawione zostaną korzyści i zagrożenia związane z rozwojem biogazowni, na co mogą liczyć lokalni mieszkańcy w związku z realizacją inwestycji i czy powinni obawiać się rozwoju biogazowni oraz jakie są źródła finansowania inwestycji.

 

  

Wśród prelegentów seminarium Zainwestuj w biogazownię rolniczą znajdą się m.in.: Michał Ćwil – Dyrektor Generalny PIGEO, Kornelia Kozak-Matysiak z Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Andrzej Myczko z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z oddziałem w Poznaniu, mec. Tomasz Janas – Radca Prawny Clifford Chance, dr Roman Borecki z Instytutu Badawczo-Wdrożeniowego Maszyn, dr Zdzisław Muras – Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki, Wojciech Rylski – Kierownik Działu Biopaliw Agencji Rynku Rolnego, prof. Jan Łabętowicz oraz dr Magdalena Szymańska z SGGW, a także przedstawiciele takich firm, jak: Biogaz Zeneris Sp. z o.o., Ekosys Sp. z o.o., GE Energy, Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o., Viessmann Polska Sp. z o.o. i BOŚ Bank.

Organizatorzy zapraszają do udziału w seminarium przedstawicieli firm działających na rzecz rozwoju biogazowni, deweloperów, inwestorów, producentów rolnych oraz przedstawicieli administracji publicznej, samorządów i firm doradczych zainteresowanych tematyką biogazowni na bazie surowców pochodzenia rolniczego.

Zgłoszenia i pełen program seminarium: reoseminars.pl

fot.: Fundacja REO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here