Zachodniopomorskie: 26 mln zł na walkę ze smogiem

26 mln zł na walkę ze smogiem trafi do województwa zachodniopomorskiego. Jest to możliwe dzięki umowie, którą w Warszawie w listopadzie podpisał prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach drugiej edycji programu KAWKA.

Umowę w ramach programu KAWKA oprócz funduszu w Szczecinie podpisały fundusze wojewódzkie z Kielc, Poznania, Opola, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy oraz Torunia. Podczas spotkania zawarto umowy o współpracy, kontynuując tym samym wspólne działanie instytucji w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach. Łącznie ponad 160 mln zł zostanie rozdzielonych pomiędzy fundusze wdrażające program na terenie swoich województw.

Uzyskane w ramach programu środki finansowe zostaną skierowane na likwidację lokalnych źródeł ciepła oraz na podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie ich przez bardziej ekologiczne źródła ciepła. Możliwe będzie również wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach. Do obowiązkowych elementów objętego wsparciem przedsięwzięcia będą należały także kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne płynące z eliminacji niskiej emisji oraz utworzenie baz danych pozwalających na rejestrowanie źródeł emisji.

Całkowita kwota dofinansowania może wynieść nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym udział dotacji ze środków NFOŚiGW nie przekracza 45 proc. kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. WFOŚiGW zgodnie z własną strategią będą mogły udzielić dofinansowania do kolejnych 45 proc. (w formie dotacji lub pożyczki).

Programem objęte są miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, w których występuje przekroczenie stężeń szkodliwych związków w powietrzu. W zachodniopomorskim miasta objęte programem to Szczecin i Szczecinek.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here