Zachodniopomorskie: 16 projektów OZE może uzyskać dofinansowanie z RPO kwotą 18 mln zł

W województwie zachodniopomorskim zakończono ocenę formalną 23 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią. Do kolejnego etapu konkursu przeszło 16 projektów wartych 44 mln zł z kosztami kwalifikowanym wynoszącymi 39 mln zł – poinformował urząd marszałkowski. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 18 mln zł.

– Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną projektów. W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 16 poprawnych formalnie projektów, na łączną kwotę wydatków całkowitych 43 817 384,32 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 39 079 983,13 zł – podał urząd.

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 24 510 715,16 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Urząd marszałkowski poinformował, że łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2013/1 wynosi 18 000 000,00 zł z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego. IZ RPO WZ zastrzega jednak, że wartość dostępnych środków w polskich złotych może ulec zmniejszeniu. Wartość ustalana będzie każdorazowo w dniu podpisania umowy wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy o dofinansowanie.

Nabór projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2013/1 dla Działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią zakończono 13 grudnia 2013 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły łącznie 24 wnioski o dofinansowanie projektów. 7 projektów nie spełniło wymogów formalnych i zostało ocenionych negatywnie. W przypadku 1 projektu, wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie w trakcie oceny formalnej.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej (jeśli dotyczy), ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

MZ

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here