Z powodu smog dziś bezpłatne przejazdy Kolejami Śląskimi


W poniedziałek przejazdy pociągami Kolei Śląskich będąbezpłatne dla tych posiadaczy samochodów, którzy wybiorą podróż koleją zamiastwłasnym autem. Za darmo mogą też pojechać dwie osoby towarzyszące kierowcy.Bezpłatne przejazdy wprowadzono z powodu smogu w regionie.

 

Koleje Śląskie są spółką należącą do samorządu woj.śląskiego, który po raz pierwszy zdecydował się na wprowadzenie bezpłatnejkomunikacji kolejowej z powodu złej jakości powietrza. W ostatnich dniachstężenia pyłu zawieszonego w powietrzu wielokrotnie przekraczają dopuszczalnenormy – tak jest m.in. w aglomeracji katowickiej i rybnicko-jastrzębskiej, naPodbeskidziu i Żywiecczyźnie.

 

Według prognoz służb środowiskowych, ze względu na poziompyłu zawieszonego również w poniedziałek jakość powietrza będzie bardzo zła wBielsku-Białej oraz Kotlinie Żywieckiej, gdzie możliwe są przekroczenia poziomualarmowego, wynoszącego 300 mikrogramów pyłu na m sześc., przy dopuszczalnejnormie rzędu 50 mikrogramów.

Czytaj także: Ankieta: Co wiemy o smogu?

Prognozy wskazują, że w aglomeracji górnośląskiej iCzęstochowie jakość powietrza będzie zła, natomiast na pozostałym obszarze woj.śląskiego – dostateczna, co również oznacza przekroczenie dopuszczalnych norm,choć na mniejszą skalę.

 

Dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramówna metr sześc. w ujęciu dobowym. Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześćstopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między21 a 60 mikrogramów – dobra, 61-100 mikrogramów – umiarkowana, 101-140mikrogramów – dostateczna, 141-200 mikrogramów – zła, a powyżej 200 – bardzozła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. oznacza alarm smogowy.

 

W poniedziałek z bezpłatnych przejazdów pociągami KoleiŚląskich będzie można skorzystać we wszystkich pociągach i na wszystkich liniach,z wyjątkiem połączenia między Chałupkami na ziemi raciborskiej a czeskimBohuminem.

 

Podczas kontroli biletów wystarczy okazać ważny dowódrejestracyjny wydany na swoje imię i nazwisko oraz dokument ze zdjęciempotwierdzający tożsamość – np. prawo jazdy czy dowód osobisty. Na podstawietych dokumentów, poza właścicielem dowodu rejestracyjnego, podróżować mogądodatkowo dwie osoby towarzyszące.

 

Bezpłatne przejazdy mają zachęcać do pozostawienia aut wgarażach i do korzystania z transportu kolejowego. Zdaniem ekspertów, choć nazły stan powietrza wpływają przede wszystkim nieekologiczne piece i spalaniemateriałów opałowych złej jakości, rwnież emisja spalin samochodowych maniemałe znaczenie. Udział transportu samochodowego w miastach w tworzeniu smoguszacowany jest na od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent.

 

W ostatnich dniach w woj. śląskim utrzymują się bardzowysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, jednak sytuacja nie jest aż takzła jak kilka tygodni temu, kiedy w niektórych miejscach normy byłyprzekroczone nawet o kilkaset, a nawet o rekordowe 1500 proc. Wówczas bezpłatnąkomunikację autobusową wprowadziły czasowo władze Rybnika i Częstochowy; wRybniku zawieszono też zajęcia w szkołach. Komunikacja kolejowa będzie wponiedziałek bezpłatna po raz pierwszy.

 

Służby środowiskowe ostrzegają przed ryzykiem przekroczeniapoziomów alarmowych. Smogowi sprzyjają obecne warunki pogodowe – większy mrózprzy słabym wietrze lub jego braku – określane jako „utrudniającerozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektorabytowo-komunalnego”. W poniedziałek w woj. śląskim spodziewana jest właśnietaka pogoda.

 

Bieżące informacje o jakości powietrza w regionie dostępnesą na stronie internetowej powietrze.katowice.wios.gov.pl. Danepochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza – w woj. śląskim jestich najwięcej w Polsce. Natomiast pod adresem spjp.katowice.pios.gov.plpodawana jest informacja o przewidywanej jakości powietrza na kolejną dobę -tzw. krótkoterminowa prognoza zanieczyszczeń.

 

Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dlaukładu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in.: siarka, metale ciężkie, silnietoksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodoryaromatyczne, np. benzo(a)piren. Z powodu smogu osoby cierpiące z powodu choróbserca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej,palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłychchorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, wtym kaszel, flegmę, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłyconyoddech. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występujezwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here