XIII Międzynarodowa Konferencja NEUF – New Energy User Friendly – transmisja online


Zapraszamy na transmisję XIII Międzynarodowej Konferencji NEUF – New Energy User Friendly.Transmisja rozpocznie się o godz. 10.30.

 

Polska, której energetyka w głównej mierze oparta jest nawęglu, stoi przed niezmiernie trudnym wyzwaniem dotyczącym kształtowania jejprzyszłego miksu energetycznego. Tak poważnego dylematu w tym zakresie nie mażaden inny kraj członkowski Unii Europejskiej. Co więcej stan infrastrukturypolskiej elektroenergetyki wymaga szybkich i dużych inwestycji aby utrzymaćbezpieczeństwo energetyczne kraju. Aby podejmować właściwe decyzjeinwestycyjne, trzeba mieć już dzisiaj dość konkretną wizję jak wyglądać ma polskienergy-mix w 2025, 2030, 2040 i 2050 roku. Dotyczy to także pożądanego dlaPolski poziomu generacji rozproszonej. Oznacza to, że przesądzeń w tym zakresienie możemy odkładać.

Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na nasz miksenergetyczny ma i mieć będzie polityka klimatyczno-energetyczna UniiEuropejskiej. To ona bardzo mocno wymusza przechodzenie na mniej emisyjneźródła energii. Pożądanym jednak byłoby aby to nie nakazy unijne ale naszewłasne analizy i przemyślenia, w tym dotyczące trendów światowych, doprowadziłydo optymalnego energy-mix, dostosowanego do naszych potrzeb i możliwości.

Wydaje się, że potrzebne jest bardziej otwarte spojrzenie naodnawialne źródła energii, których rozwój z uwagi na olbrzymi potencjałinnowacyjności może stanowić koło zamachowe polskiej gospodarki. Argumentemprzemawiającym za większym udziałem OZE jest także rządowy programelektromobilności. Poprzez znaczny potencjał magazynowania energii stwarza onwiększe możliwości bezpiecznej współpracy pogodowo zależnych odnawialnychźródeł energii z systemem elektroenergetycznym.

Zagadnieniem, które wciąż budzi wiele emocji, a też wymagaostatecznego przesądzenia, jest czy energetyka jądrowa jest rozwiązaniemkorzystnym dla Polski.

Konferencja wpisuje się w niezwykle istotną potrzebęprzeprowadzenia szerokiej debaty na temat kluczowych problemów dotyczącychpolskiej energetyki jako wkładu w proces przygotowywania nowej politykienergetycznej kraju. Dyskusja będzie toczyć się w obrębie następującychzagadnień:

1.     Polskimix energetyczny na tle trendów światowych,

2.     Jakzwiększać bezpieczeństwo energetyczne,

3.     Wyzwaniatechnologiczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here