Wzrost prognozy cen EUA w związku z intensyfikacją prac PE nad rezerwą stabilizacyjną

Prognoza średniej wartości uprawnień EUA w I kwartale 2015r. wzrosła w stosunku do projekcji ze stycznia br. o 1,8 proc. i wynosi 7,21 euro. Głównymi czynnikami wpływającymi na obecną prognozę ceny są: porozumienie komisji ENVI dotyczące MSR – wzrost cen, zbliżający się termin rozliczeń emisji za 2014 r. – wzrost cen, alokacja darmowych uprawnień na 2015 r. – spadek cen.

24 lutego br. Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) przegłosowała przyjęcie propozycji uruchomienia rezerwy stabilizacyjnej rynku carbon (MSR) najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. Dodatkowo w przegłosowanej wersji projektu zagospodarowano również jednostki, które nie zostaną przydzielone w obecnym okresie: zalegające w rezerwach państw oraz uprawnienia z tzw. „backloadingu”. Wszystkie te jednostki automatycznie mają zasilić nowo utworzoną rezerwę MSR. Decyzja ENVI znacznie zbliża nas do rozpoczęcia funkcjonowania mechanizmu mającego znaczny wpływ na kształtowanie się cen uprawnień, a konkretnie ich wzrost.

Instalacjom objętym obowiązkiem umarzania uprawnień do emisji dwutlenku węgla pozostały dwa miesiące na uzupełnienie niedoborów uprawnień za 2014 r. Analogicznie do poprzednich lat oznacza to wzrost handlowanych wolumenów oraz może przełożyć się wzrost cen EUA.

Czynnikiem mogącym wpłynąć na spadek wartości EUA jest wzmożona podaż wynikająca z alokacji darmowych uprawnień. Do końca lutego br. instalacje powinny otrzymać przydział darmowych uprawnień na 2015 r. Przyznane jednostki mogą zostać użyte do rozliczenia emisji za 2014 r. przez niektóre instalacje, odraczające tym samym na późniejsze miesiące decyzje zakupowe wynikające z niedoborów na 2015 r.

Dr Juliusz Preś, Pawłe Jankowski, Wojciech Hofman, Krzysztof Mazurski, DM Consus
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here