Wzrost notowań EUA, CER na historycznie niskim poziomie

W październiku uprawnienia EUA zyskały na wartości 9,3 proc. (stosunek ceny z pierwszej i ostatniej sesji miesiąca). W pierwszych dniach miesiąca jednostki EUA zanotowały spadek i 6 października osiągnęły minimalną wartość miesiąca, tj. 5,65 euro. W drugim tygodniu wartość EUA zwiększyła się i pierwszy raz od ponad 4 tygodni jednostki te zakończyły sesję na poziomie powyżej 6 euro. Znaczny wzrost wartości (+4,2 proc.) odnotowano na kilka dni przed obradami Rady UE nt. nowego pakietu klimatyczno-energetycznego (tydzień 20-24.10). W ostatnim tygodniu miesiąca ceny EUA utrzymały się na wysokim poziomie (29.10 odnotowano najwyższą średnią cenę zamknięcia) i zakończyły miesiąc na średnim poziomie 6,33 EUR. W ciągu miesiąca średnie ceny zamknięcia na giełdach ICE ECX oraz EEX zawierały się w przedziale 5,65-6,40 EUR.

Z kolei, uprawnienia CER kolejny miesiąc z rzędu traciły na wartości. Średnia miesięczna cena zamknięcia tych jednostek była równa 0,10 euro i była najniższą miesięczną ceną zamknięcia w historii ich notowania. W przeciągu miesiąca ceny CER zawierały się w przedziale 0,08-0,13 euro. Różnica cen miedzy EUA a CER (spread) wzrosła i na koniec ostatniej sesji października wyniosła 6,24 EUR. W ciągu miesiąca spread EUA i CER zawierał się w przedziale 5,52-6,31 euro.

W minionym miesiącu na rynku kasowym przehandlowano 50,03 mln uprawnień, tj. o 13,82 mln mniej niż we wrześniu. Przedmiotem większości obrotu (93 proc.) były jednostki EUA. Na rynku pierwotnym podczas 17 aukcji uprawnień sprzedano 38,8 mln EUA. W październiku zorganizowano także 2 aukcje uprawnień EUAA przeznaczonych dla operatorów statków lotniczych. Podczas nich na giełdzie EEX sprzedano łącznie 3,29 mln jednostek. Wolumen obrotu dla uprawnień CER wyniósł 415 tys.

Wzrost wartości EUA był związany z unijnym szczytem Rady UE, na którym przedstawiciele krajów członkowskich ustalili ostateczny kształt nowego pakietu klimatyczno-energetycznego UE, który będzie obowiązywać do 2030 r. Głównym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r. Cel ten będzie obowiązywał na poziomie każdego kraju członkowskiego. Kolejnym z założeń nowego PKE jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w unijnym miksie energetycznym o 27 proc., które będzie obowiązywać na poziomie ogólnounijnym (nie będzie odnosić się do państw członkowskich na poziomie krajowym). Ostatnim z celów pakietu jest niewiążące zwiększenie efektywności energetycznej o 27 proc.

W połowie miesiąca KE przedstawiła szczegóły dotyczące sprzedaży uprawnień na rynku pierwotnym w 2015 r. W przyszłym roku na rynek carbon poprzez aukcje pierwotne trafi 652 mln jednostek EUA. Tygodniowy harmonogram aukcji pozostanie taki jak w 2014 r. Po kilkumiesięcznej przerwie wynikającej z wprowadzenia backloadingu, wznowiona zostanie sprzedaż EUA na polskich aukcjach, które będą organizowane od 28 stycznia, w co drugą środę, poprzez giełdę EEX. Najprawdopodobniej w 2015 r. nastąpi sprzedaż chorwackich (11,3 mln EUA) i norweskich (19,4 mln EUA) jednostek za lata 2013-2015. Giełda EEX obsłuży także sprzedaż uprawnień EUAA przeznaczonych dla operatorów statków lotniczych. W ciągu 14 aukcji na rynek wprowadzone zostanie 17,3 mln EUAA.

W październiku KE wydała zgodę na alokację darmowych uprawnień przeznaczonych dla energetyki, wynikających z zapisów art. 10c dyrektywy ETS. Derogacje dotyczą sektora energetycznego z krajów Europy Środkowowschodniej oraz Cypru. Wśród krajów regionu w tym roku zostanie wydane ponad 100 mln EUA, z czego najwięcej trafi do polskich instalacji elektroenergetycznych (ponad 66 mln EUA). Uprawnienia wydawane są w oparciu o Krajowe Plany Inwestycyjne, które zakładają modernizację sektora energetycznego w krajach objętych wsparciem.

Czynnikiem ryzyka, który w najbliższych dniach może cenotwórczo wpłynąć na kształtowanie się wartości EUA, są rozmowy Komisji ds. ochrony środowiska (ENVI) dotyczące wprowadzenia mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej. W dniach 5-6 listopada odbędzie się roboczy warsztat ENVI, na którym mogą zostać ustalone szczegóły ws. terminu wprowadzenia reformy strukturalnej systemu EU ETS. Do tej pory rozważane są przede wszystkim dwie propozycje: wprowadzenie mechanizmu w 2017 lub 2021 r. Konkretne ustalenia mogą zwiększyć presję aprecjacyjną na ceny EUA. Z drugiej strony, przydzielone środkowoeuropejskiej energetyce darmowe uprawnienia, jeśli choć w części trafią na rynek wtórny (zostaną sprzedane), mogą przyczynić się do spadku wartości EUA.

1 grudnia rozpocznie się coroczna konferencja dot. zmian klimatu organizowana pod egidą ONZ. COP20 w Limie będzie ostatnią szansą na osiągnięcie kompromisu w sprawie przyszłych zobowiązań redukcyjnych, które mają być kontynuacją postanowień protokołu z Kyoto. Nowy protokół miałby zostać podpisany w przyszłym roku na konferencji COP21 w Paryżu. Pod koniec października zakończyło się ostatnie przed COP20 w Limie, spotkanie przygotowawcze w Bonn. Delegaci ze 176 państw nie osiągnęli do tej pory porozumienia. Brak ustaleń na konferencji w Limie może oznaczać obniżenie wartości uprawnień CER do poziomu bliskiego 0,00 euro. W przypadku osiągnięcia przełomu na COP20 wartość uprawnień EUA i CER może ulec znacznemu wzrostowi.

Wojciech Hofman, DM Consus
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here