Wzrost na Towarowej Giełdzie Energii w I kw. 2014 r.

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym w pierwszym kwartale 2014 r. wyniósł 41 496 707 MWh – wzrost o 16,83 proc rdr., z czego na rynku spot – 6 504 505 MWh, natomiast na terminowym – 34 992 202 MWh. To najlepszy pierwszy kwartał w historii TGE. W marcu br. całkowity wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej wyniósł 17 685 917 MWh – wzrost o 9,07 proc. rdr.

W pierwszym kwartale br. obroty na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniosły 41 496 707 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wzrosły o 16,83 proc. (35 992 202 MWh w I kwartale 2013 r.).

W marcu 2014 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 442 153 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w marcu 2014 wyniósł 281 760 MWh, przy minimum 221 969 MWh i maksimum 304 491 MWh.

 

 

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W pierwszym kwartale na Rynku Dnia Następnego i Bieżacego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 6 504 505 MWh co oznacza wzrost o 15,51 proc rdr. (5 631 329 MWh w I kw. 2013 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 18 610 MWh co oznacza wzrost o 145,99 proc rdr. (7 565 MWh w I kw. 2013 r.).

Na Rynku Dnia Nastepnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w I kwartale 2014 r. 6 485 895 MWh co oznacza wzrost o 15,33 proc rdr. (5 623 764 MWh w I kw. 2013).

Kwartalny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego w I kwartale, wyniósł 166,38 PLN/MWh (wzrost rdr. o 4,4 PLN).

W marcu obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł 2 088 293 MWh, co oznacza wzrost o 3,14 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 4,86 proc. (1 991 520 MWh w lutym 2014 r.).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 67 634 MWh, przy minimum 27 137 MWh i maximum 81 585 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 169,66 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,26 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 186,29 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,14 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej – rekordowe marcowe obroty i dalszy wzrost cen

W pierwszym kwartale 2014 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na RTT wyniósł 34 992 202 MWh, co oznacza wzrost o 17,08 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego (29 888 242 MWh I kwartał 2013r.).

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w marcu 2014 roku wyniósł 15 590 111 MWh, co oznacza wzrost o 48,93 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w marcu br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 9,65 proc. (14 218 170 MWh w lutym 2014 r.).

Obroty w marcu na RTT należą do 9 najwyższych obrotów TGE, stanowiąc jednocześnie najwyższe obroty marcowe na TGE.

Najbardziej płynnym kontraktem w marcu br. był kontrakt z dostawą w roku 2015 r., o profilu BASE – BASE_Y-15. Łączny obrót na tym kontrakcie w marcu 2014 r. wyniósł 7 726 320 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 164,86 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,34 PLN).

Łączny obrót na tym kontrakcie od początku jego notowania do marca 2014 wyniósł już 34 330 440 MWh. W analogicznym okresie w poprzednim roku wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-14 osiągnął wartość 23 958 600 MWh.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here