Wywiad z Ryszardem Gajewskim, prezesem Polskiej Izby Biomasy


Podczas targów RENEXPO prezes Polskiej Izby Biomasy, Ryszard Gajewski, prowadził konferencję pt. „Konferencja – Biomasa w Polsce – rozwój i perspektywy dla inwestorów”. Nasza redakcja postanowiła spytać o kwestie przyszłości i finansowania biomasy w Polsce oraz o nową ustawę o OZE.

Reo.pl: Czy obecny system współfinansowania budowy biogazowni wpłynie na dalszy rozwój tej gałęzi sektora energii odnawialnej? 
Ryszard Gajewski: Taka forma finansowania na pewno spowoduje zainteresowanie inwestorów. Czy wpłynie do na zwiększenie ilości biogazu na rynku? Trudno powiedzieć. Z tym związane są poważne problemy, mianowicie duża nieprzychylność ze strony społeczności lokalnych wobec powstawania biogazowni więc najpierw należy spowodować, aby społeczeństwo zrozumiało, że biogazownie powinny powstawać na ich terenie, że są to zakłady utylizacyjne, które powodują zagospodarowanie całej produkcji rolno-spożywczej. Czyli coś co daje im czyste środowisko, dostęp do źródła ciepła oraz źródła energii elektrycznej. Powracając, na pewno jest to nowa forma wsparcia, na którą inwestorzy czekają. Jednak, aby ten proces się rozwijał potrzebne jest zlikwidowanie barier prawnych, budowlane itp., które w dalszym ciągu utrudniają rozwój tego typu inwestycji.

Reo.pl: Czego Pan jako prezes Polskiej Izby Biomasy oczekuje po nowej ustawie o OZE?
R.G.: Ustawa będzie powiązana z prawem energetycznym, które musi powstać w pierwszej kolejności. Oczekujemy, że biomasa zostanie przede wszystkim doceniona i będzie odpowiednio finansowana na poziomie, który zagwarantuje opłacalność produkcji i bezproblemowe dostarczanie energii do odbiorcy. Biomasa będzie podstawowym źródłem jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w Polsce. Nie zgodzę się, że główną rolę odegra tutaj energetyka wiatrowa, ponieważ biomasa jest stabilniejszym źródłem energii. Oczywiście jest miejsce dla jednej jak i drugiej technologii, ale moim zdaniem większe bezpieczeństwo energetyczne daje użytkowaniem biomasy, tym bardziej, że powstaje coraz więcej kotłów dedykowanych, dlatego używanie tego typu energii będzie ekonomicznie uzasadnione.

Polska Izba Biomasy działa od 2004 r. Obecnie zrzesza ponad 100 podmiotów gospodarczych z całej Polski, z których wiele ma związek z rolnictwem od strony prowadzenia plantacji roślin energetycznych i pozyskiwania biomasy oraz budowy biogazowni rolniczych. Przedstawiciele członków Izby działają w sekcjach problemowych powoływanych w razie potrzeby wspólnego działania przy rozwiązywaniu aktualnych problemów branży biomasowej.

fot. PIB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here