Wystartowało mobilne laboratorium Balon.Lab


Pierwsząlokalizacją, którą odwiedził mobilny punkt pomiarowy był Piastów koło Warszawy.Urządzenie opracowane przez ekspertów Politechniki Warszawskiej zmierzyło poziom stężenia zanieczyszczeń powietrza ̶  cząstek stałych PM10 i PM2,5.

W strefie aktywności towarzyszącej balonowimieszkańcy Piastowa uzyskali informacje na temat przyczyn zanieczyszczeniapowietrza i jego negatywnego wpływu na zdrowie, a także porady, jak przeciwdziałaćemisji trujących substancji, których głównym źródłem jest sektorkomunalno-bytowy.

Uruchomienie balonu z mobilnym laboratoriumdo pomiaru jakości powietrza było kulminacyjnym punktem wydarzenia. Mieszkańcymogli na żywo śledzić poziom stężenia w powietrzu cząstek stałych – zanieczyszczeńpyłowych zawieszonych w powietrzu. Pył zawieszony jest niebezpieczny dlaśrodowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia. Mniejsze cząstki wraz zwdychanym powietrzem przenikają do organizmu człowieka, zwiększając ryzykoalergii, schorzeń układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego oraznowotworów płuc.

– Podczas wydarzeniaz udziałem balonu chcieliśmy pokazać mieszkańcom Piastowa i okolic, jak dużyi stale obecny jest problem smogu. Co ważne, każdy z nas może podjąćdziałania, które wpłyną na poprawę jakości powietrza – powiedziała Natalia Rostkowska, rzecznik prasowy GASPOLSA, mecenasa Forum Rozwoju Efektywnej Energii.

Piastów był pierwszą lokalizacją, którąodwiedził mobilny punkt pomiarowy Balon.Lab.

Organizatorem projektu Balon.Lab jeststowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które od 7 lat działana rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskichi nisko zurbanizowanych.

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here