Wygasła umowa ws. wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

Z dniem 31 grudnia 2013 r. wygasła umowa ramowa w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków pomiędzy PGNiG oraz spółek PGE, KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia oraz Enea.

Umowa w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków została zawarta 4 lipca 2012 roku pomiędzy PGNiG, PGE, KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia oraz Eneą. Umowa dotyczyła współpracy przy poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów w ramach posiadanej przez PGNiG koncesji Wejherowo. W lutym 2013 roku podpisano aneks, w którym postanowiono o przedłużeniu terminu na ustalenie szczegółowych warunków współpracy do 4 lutego 2013 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w terminie do 4 lutego 2013 r. strony umowy nie uzgodnią szczegółowych warunków współpracy, umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron. Ponadto, jeżeli w ciągu trzech miesięcy po dokonaniu tych uzgodnień, strony nie uzyskają wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych lub jeżeli do 31 grudnia 2013 r. nie zostaną uzyskane wymagane zgody na dokonanie koncentracji, umowa wygaśnie.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here