WWF zachęca do wybierania „zielonych” OFE

Osoby, które zdecydowały się pozostać w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE), organizacja WWF Polska namawia, by wybrać ten fundusz, który postawi na inwestycje w nowe i czyste technologie, a nie w paliwa kopalne. Na zlecenie WWF powstał raport dotyczący długofalowych inwestycji OFE w przemysł węglowodorowy, który ostrzega przed ryzykiem związanym z systematycznym spadkiem wartości spółek związanych z branżą paliwową.

– Z raportu przygotowanego na zlecenie WWF Polska wynika, że znaczna część inwestycji OFE, opiera się na sektorze węglowodorowym – tłumaczy Tobiasz Adamczewski z WWF Polska. – Według prognoz spółek zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem węglowodorów, ich przychody nie spadną jeszcze przez wiele lat, ze względu na ciągle obecne, bogate złoża kopalin. Jednak trzeba również wziąć pod uwagę emisję dwutlenku węgla, związaną z tym potencjalnym wydobyciem, która koliduje z założeniami różnych umów międzynarodowych, dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zobowiązanie ze szczytu klimatycznego w Cancun w 2010 roku podpisane przez 194 kraje, w tym Polskę, dotyczy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do poziomu pozwalającego ograniczyć ocieplenie się klimatu do 2 stopni Celsjusza sprzed rewolucji przemysłowej. Osiągnięcie tego celu do 2050 roku jest możliwe jedynie przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o połowę w porównaniu do emisji z 2010 roku.

Działania te nie będą korzystne dla spółek węglowodorowych. Jak pokazują przeprowadzone analizy, ich wartość systematycznie spada, a w dłuższej perspektywie czasowej mogą one stać się nierentowne. Obecna relatywnie dobra kondycja tych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) według indeksu WIG20 jest tylko pozorna – uważa WWF. Spółki te niosą ze sobą bowiem ryzyko tzw. stranded assets – czyli aktywów, których nie będą mogły spieniężyć. Zagraniczni eksperci od inwestowania długoterminowego już jakiś czas temu odeszli od intensywnych inwestycji w „brudny” sektor, a swoje działania finansowe oparli na inwestowaniu w nowe technologie. WWF podkreśla, że taki trend powinien być sukcesywnie wprowadzany w Polsce w celu poprawienia stabilności finansowej OFE. Ponadto, członkowie OFE powinni mieć większy wpływ na działania prowadzone przez fundusze. Cele inwestycyjne powinny być opisywane bardziej szczegółowo, a fundusze powinny oferować produkty pod kątem sektorów, w które inwestują.

– Nasz raport wskazuje, że pozostanie w OFE może być dobrym wariantem na przyszłość – dodaje Adamczewski. – Jednak, aby ta decyzja z perspektywy czasu mogła być uznana za trafną, konieczne jest zapewnienie od OFE, że zaczną nasze pieniądze inwestować znacznie intensywniej w nowe, innowacyjne technologie, w tym w odnawialne źródła energii. Inaczej będziemy sami pod sobą kopać dołek – pieniądze nagromadzone na rachunku zamiast na zasłużony odpoczynek i wnuki będą wydawane na pokrycie szkód powstałych wskutek powodzi, trąb powietrznych, susz i innych konsekwencji zmian klimatu. Apelujemy o stworzenie nowych produktów, eko-OFE, inwestujących w innowacyjność, z gwarancją nie inwestowania w schyłkowe sektory związane z węglem, ropą czy gazem.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here