Współpraca

Skontaktuj się z nami. Udzielimy wszelkich informacji na temat możliwości współpracy z REO.pl: reo[at]reo.pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem tekstów z reo.pl, prosimy o kontakt z redakcją pod adresem: redakcja[at]reo.pl

Materiały tekstowe, obrazy, elementy graficzne, pliki audio, wideo oraz inne materiały zamieszczane na portalu reo.pl są chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, powielanie, przywłaszczanie, zmienianie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych materiałów bez zgody redakcji reo.pl jest zabronione.

Punkt 24 Regulaminu portalu reo.pl:

"Niedopuszczalne jest wykorzystywania przez kogokolwiek innego niż Wydawca publikacji oraz wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zamieszczonych na Portalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
24.1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem,
24.2. umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Publikacji i innych materiałów;
24.3. zwielokrotnianie Publikacji i innych materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
24.4. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu".Serwis www.reo.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”.