Wspólny rynek energii gwarancją bezpieczeństwa dostaw


– Kurek gazowy i ropociąg to dziś często równie groźna broń jak karabiny i czołgi. Widzimy to przede wszystkim w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Potrzebna więc nam tarcza, gwarantująca bezpieczeństwo dostaw: połączony, wspólny rynek energii w regionie – mówił Jerzy Buzek podczas konferencji na temat strategii funkcjonowania Wspólnoty Energetycznej, która odbyła się w poniedziałek, 3 marca 2014 roku w Pałacu Prezydenckim.

 

Konferencja na temat strategii funkcjonowania Wspólnoty Energetycznej – zintegrowany rynek energii gwarantem bezpieczeństwa energetycznego odbyła się z inicjatywy sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego i posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Debata, z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz szefów wiodących spółek energetycznych z Europy Środkowej i Wschodniej koncentrowała się na roli środkowoeuropejskiego sektora energetycznego w tworzeniu konkurencyjnego i bezpiecznego rynku energii na terenie państw członkowskich Wspólnoty Energetycznej oraz we wzmacnianiu wewnętrznego rynku energii UE.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o obecnym i przyszłym potencjale Wspólnoty dla firm z naszego regionu, zwłaszcza w dziedzinie handlu energią i jej tranzytu przez obszar krajów członkowskich Wspólnoty. Poruszono takie kluczowe dla przyszłości Wspólnoty kwestie jak: efektywność energetyczna, równowaga polityki energetycznej i klimatycznej oraz potrzeba wspierania inwestycji energetycznych w duchu europejskiej solidarności. Istotnym elementem dyskusji były korzyści dla indywidualnych i biznesowych odbiorców energii w państwach członkowskich UE i Wspólnoty Energetycznej.

WE obejmuje 9 państw – najbliższych sąsiadów Unii Europejskiej (Ukrainę – obecna prezydencja, Gruzję, kraje Bałkanów Zachodnich, Armenię, Turcję i Norwegię), które od 2006 r. stopniowo przyjmują rozwiązania unijnego wewnętrznego rynku energii.

– Wyszliśmy z inicjatywą dzisiejszego spotkania, aby dyskutować, co w ramach mandatu przedłużenia Wspólnoty Energetycznej powinno dziać się pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami wschodniego i południowego sąsiedztwa. To dzisiejsze spotkanie jest istotne szczególnie z tego względu, że kwestia Ukrainy, funkcjonowania gospodarki ukraińskiej i bezpieczeństwa całego tego obszaru w szczególnym stopniu związana jest też z kwestią bezpieczeństwa energetycznego, zarówno w wymiarze gospodarczym jak i politycznym – powiedział sekretarz stanu w KPRP Olgierd Dziekoński. – Kwestia energii jest jednym z fundamentów renesansu przemysłu w Europie. Bez energii nie będzie dobrego przemysłu europejskiego – dodał minister Dziekoński, nawiązując do niedawnego spotkania gospodarczego Trójkąta Weimarskiego w Krakowie.

– Kurek gazowy i ropociąg to dziś często równie groźna broń jak karabiny i czołgi. Widzimy to przede wszystkim w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Potrzebna więc nam tarcza, gwarantująca bezpieczeństwo dostaw: połączony, wspólny rynek energii w regionie. Dzięki niemu energia będzie wyłącznie źródłem wzrostu gospodarczego i dobrobytu, a nie – nacisków czy szantaży – powiedział Jerzy Buzek po konferencji na temat przyszłości Wspólnoty Energetycznej (WE).

– Cel współpracy Wspólnota – Unia to uzyskanie korzyści po obydwu stronach (win-win). Dla krajów WE to poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz szansa na bardziej konkurencyjne ceny energii. Dla państw Unii – dywersyfikacja źródeł energii oraz tranzytu, co łączyć się też może z korzystnymi inwestycjami. Skorzystać na tym może zwłaszcza Polska, granicząca z największym krajem Wspólnoty – Ukrainą – ocenił Buzek. Podkreślił, ze Wspólnota Energetyczna jest dziś jedynym traktatem łączącym Ukrainę z Unią Europejską.

– Dyskusja o Wspólnocie Energetycznej to jest dyskusja o dostosowaniu do zasad otwartego rynku energetycznego który jest budowany przez nas w Europie i dostosowaniu do tych zasad również nowych krajów, które w ramach tej Wspólnoty zmieniają swoje wewnętrzne regulacje – zaznaczył Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński.

– Firmy z naszej części Unii mają szczególną rolę do odegrania ze względu na bliskość państw Wspólnoty. Dlatego tak ważna była ta wymiana pomysłów i doświadczeń w gronie szefów firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Analizowaliśmy zarówno możliwości wsparcia krajów WE, jak i uzyskania korzyści przez inwestorów – dodał były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Konferencja okrągłego stołu była elementem prac nad strategią Wspólnoty Energetycznej na lata 2016-2026. Przygotowuje ją sześcioosobowy zespół ekspertów. Na jego czele – z nominacji Komisji Europejskiej i Rady Ministrów Wspólnoty – stoi Jerzy Buzek. Strategia gotowa będzie do czerwca 2014 r.

Redakcja reo.pl

fot. Dadito/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here