WSA w Białymstoku uchylił gminną uchwałę określającą minimalną odległość dla wiatraków


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 27 lutego br. zdecydował o uchyleniu uchwały Gminy Jeleniewo ws. minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych.

Rada Gminy Jeleniewo uchwałą z 21 stycznia 2013 roku ustaliła minimalną odległość pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy większej niż 100 kW od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych na nie mniej niż 1500 m. Uchwałę tę, ze względu na jej wpływ na zahamowanie inwestycji w energetykę wiatrową na terenie gminy, zaskarżyły do sądu Gamesa Energia Polska, Eko Energia Józef Pawlikowski-Bulcyk i Inni oraz Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku podzielił racje skarżących, uchylając uchwałę Gminy. Sąd po wysłuchaniu opinii skarżących oraz pełnomocnika Gminy Jeleniewo uznał uchwałę za nieważną, stwierdził, że nie może być ona traktowana jako akt prawa miejscowego, ponieważ podstawa prawna, na jaką powołała się Rada Gminy, była niewłaściwa. Sąd nawiązał również do innych orzeczeń swoich i innych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które w podobnych przypadkach również uchylały uchwały rad gmin, które w ten sposób próbowały wpływać na kształt i rozwój inwestycji OZE na swoim terenie.

Pełnomocnik reprezentujący gminę w swoim wystąpieniu nawiązał do, w jego opinii, nieuregulowania kwestii lokalizacji turbin wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej w polskim ustawodawstwie, co spotkało się to z ostrym protestem Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawianej (PIGEO).

– Te kwestie w wystarczający sposób reguluje już ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tak formułowane uchwały radnych ograniczają możliwości inwestycji na terenach należących do prywatnych właścicieli i rażąco łamią obowiązujące w Polsce prawo – mówi Michał Siembab, dyrektor generalny PIGEO.

Redakcja reo.pl
 

Farma wiatrowa, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here