Wniosek o upadłość PE PKH oddalony przez sąd


Sąd Rejonowy w Tarnowie oddalił wniosek spółki Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku – informuje portal wnp.pl.

Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy postanowieniem z 11 grudnia 2014 r. oddalił wniosek spółki Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa – informuje wnp.pl. W opinii sądu nie zaszły okoliczności umożliwiające ogłoszenie upadłości PE-PKH na podstawie art. 11 ust. 1 (uznanie dłużnika za niewypłacalnego, jeśli nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych) ani na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (uznanie dłużnika za niewypłacalnego, jeśli jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku).

Przypomnijmy, Tauron w lipcu 2014 roku postawił swoją spółkę zależną w stan likwidacji. Na wniosek jednego z kontrahentów – Enerco/Invenergy – likwidację wstrzymano. Wkrótce swoje wierzytelności zgłosili inni wytwórcy OZE, związani z PE PKH wieloletnimi umowami na sprzedaż energii i zielonych certyfikatów. W tej sytuacji Tauron pod koniec października złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa.

Przeciwko postępowaniu Taurona protestowali inwestorzy wiatrowi – oprócz Enerco/Invenergy także Polenergia i In. Ventus. Spółki te zarzucają Taurowni, że swoim działaniem zmierza do zerwania wieloletnich umów. Kontrahenci PE PKH podkreślają, że nie wystąpiły żadne przewidziane w podpisanych umowach okoliczności, które mogłyby stanowić powód przedterminowego wypowiedzenia lub rozwiązania umów, a umowy zawarte między inwestorami wiatrowymi i PKH stanowią najważniejsze zabezpieczenie dla kredytów zaciągniętych na realizację projektów wiatrowych o łącznej mocy ponad 200 MW, zatem dążenie do upadłości PKH może spowodować poważne szkody finansowe kontrahentów.

Redakcja reo.pl

źródło: wnp.pl

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here