Władze polskich miast ostrzegają przed smogiem


Spadki temperatury,większa emisja spalin z ogrzewania domów, a także mała prędkość wiatruprzyczyniły się do pogorszenia jakości powietrza w Warszawie i na Mazowszu.Władze stolicy z powodu smogu zalecają mieszkańcom pozostanie w domach. Podobnasytuacja jest również we Wrocławiu i na Śląsku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawiepoinformował w poniedziałek PAP, że choć stany alarmowe nie zostałyprzekroczone ani w stolicy, ani w całym województwie, stężenia niebezpiecznychdla zdrowia pyłów zawieszonych są bardzo wysokie.

– Na stacji pomiarowej w Otwocku w niedzielę dla pyłu PM10został przekroczony poziom średniodobowy 200 mikrogramów na m sześc., określanyjako poziom informowania – powiedziała Krystyna Barańska, główny specjalistads. oceny jakości powietrza w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska wWarszawie. – To jest pierwsza taka sytuacja w historii pomiarów prowadzonychprzez WIOŚ od 2002 roku, gdzie taki poziom został przekroczony – podkreśliła.

W Warszawiezanieczyszczenia jeszcze wzrosną

Barańska wskazała również, że w poniedziałek rano stężeniaspadły, ale prawdopodobnie wzrosną, gdy ludzie wrócą z pracy do domów i zacznąpalić w piecach.

– Takich stężeń w kraju i w województwie mazowieckim niebyło dawno. Trzy dni ludzie siedzieli w domach, dokładali do pieców, dokominków i to wraz z niską temperaturą i niewielką prędkością wiatrówspowodowało właśnie tak wysokie stężenia zanieczyszczeń – wyjaśniła Barańska.

W poniedziałek rano warszawski ratusz poinformował, że zpowodu pogorszenia jakości powietrza przejazdy komunikacją miejską w tym dniubędą bezpłatne. “Zachęcam do korzystania z komunikacji miejskiej ipozostawienia samochodów prywatnych na parkingach. Przyczyni się to dozmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście” – mówił cytowany wkomunikacie wiceprezydent miasta Michał Olszewski.

Komunikacja miejska jest bezpłatna zarówno w pierwszej, jaki drugiej strefie biletowej; bezpłatnie można podróżować autobusami,tramwajami, metrem i SKM. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów są honorowanerównież w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej wstrefie Wspólnego Biletu oraz w autobusach linii L. W przypadku autobusówbezpłatne jest korzystanie wyłącznie z linii dziennych (od początku do końcaich kursowania). Bezpłatne jest również korzystanie z parkingów P+R.

Ratusz zaleca, by osoby starsze i dzieci, astmatycy, osoby zchorobami serca oraz dróg oddechowych unikały dłuższego przebywania nazewnątrz. “Apelujemy także o powstrzymanie się od palenia w kominkach iprzypominamy o całkowitym zakazie opalania domowych pieców śmieciami iodpadami” – podkreśla urząd miasta.

Wrocławski magistratapeluje, by z powodu smogu pozostać w domach

Podobna sytuacja jest również w innych miejscach Polski. Wrocławskimagistrat zaapelował do mieszkańców miasta, by z powodu smogu w poniedziałekograniczyli do minimum przebywanie na powietrzu. Stężenie zanieczyszczeńprzekroczone jest nawet sześciokrotnie.

„W związku z notowanym dziś rano pogorszeniem jakościpowietrza we Wrocławiu, przekroczeniami norm dopuszczalnych ilości pyłów zawieszonychi benzo(a)pirenu, wynikającym m.in. z niskich temperatur i braku wiatru,apelujemy do wrocławian, by ograniczyli do niezbędnego minimum przebywanie napowietrzu” – napisano w komunikacie wydanym w poniedziałek przez Urząd Miejskiwe Wrocławiu.

Jak wynika ze wskazań pomiarowych, stężenie zanieczyszczeńmierzone w dwóch punktach miasta przekroczone było momentami nawetsześciokrotnie.

Magistrat zaapelował do mieszkańców Wrocławia o niespalanieśmieci i paliw gorszej jakości w domowych paleniskach. Zwrócił się również zprośbą o informowanie Straży Miejskiej, gdyby ktokolwiek wiedział o takimzachowaniu.

W Rybniku z powodusmogu darmowa komunikacja

Mieszkańcy śląskiego Rybnika, gdzie stężenie pyłuzawieszonego w powietrzu o ponad tysiąc procent przekroczyło dopuszczalnąnormę, w poniedziałek i wtorek będą mogli za darmo korzystać z miejskiejkomunikacji – zdecydował prezydent miasta Piotr Kuczera.

Bezpłatny przejazd możliwy jest w poniedziałek od 10. ranona wszystkich liniach organizowanych przez rybnicki Zarząd TransportuZbiorowego. Pasażerowie mogą podróżować autobusami bez konieczności rejestracjiprzejazdu i zakupu biletu.

“W związku z alarmem smogowym przypominamy, że zalecasię unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu,zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby z astmą,chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużychwysiłków fizycznych na otwartym powietrzu” – podał rybnicki magistrat.

Od niedzieli normy emisji pyłu PM10 (poziom dopuszczalny to50 mikrogramów na metr sześc. średnio na dobę) przekroczone zostały praktyczniew całym regionie – godzinne odczyty informują o przekroczeniach o kilkasetprocent, a w skrajnych przypadkach nawet powyżej 2 tys. procent.Zanieczyszczone powietrze jest – oprócz Rybnika – m.in. w Żywcu, Tychach,Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim, Dąbrowie Górniczej i Częstochowie.

Skąd się bierze smog?

Dopuszczalna średnia dobowa norma emisji pyłu zawieszonego wpowietrzu PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Przekroczenie wartościprogowej 200 mikrogramów na m sześc. musi być podane do publicznej wiadomości,natomiast przekroczenie 300 mikrogramów na m sześc. oznacza stan alarmowy,kiedy należy starać się ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.

Smogowi sprzyjają warunki meteorologiczne, utrudniającerozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, w sytuacji wzmożonej emisji pyłów zsektora bytowo-komunalnego. W poniedziałek, podobnie jak w niedzielę, w woj.śląskim jest silny, ok. 15-stopniowy mróz, przy niemal bezwietrznej pogodzie.Centralna i południowa część woj. śląskiego to miejsca, gdzie szczególnie zimąoddycha się bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Przyczyną jest głównie smog,efekt przede wszystkim tzw. niskiej emisji. To efekt spalania w domowychpaleniskach paliw niskiej jakości, czasem odpadów.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), zajmujący sięm.in. monitorowaniem jakości powietrza w kraju i informowaniem o przekroczeniustanów alarmowych stężenia groźnych dla zdrowia substancji w poniedziałekpoinformował, że z powodu bardzo dużego zainteresowania stanem powietrza wPolsce, na Portalu Jakości Powietrza utrudnione może być wyświetlanie stronyinternetowej oraz bieżących wyników ze stacji pomiarowych. Zakłócone może byćteż działanie aplikacji na smartfony “Jakość powietrza w Polsce”.

 

 

PAP/REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here