Władze Krakowa chcą zakazu palenia węglem


Zakazużywania paliw stałych do ogrzewania jest w Krakowie konieczny, jeśli walka zesmogiem ma przynieść efekty – przekonują władze miasta i Małopolski orazaktywiści walczący o czystsze powietrze. We wtorek Wojewódzki SądAdministracyjny będzie rozpatrywał skargi osób, które chcą uchyleniaantysmogowej uchwały sejmiku.

 

– Obojętnie,jakie będzie rozstrzygnięcie, będziemy robić swoje, choć wolelibyśmy, abysprawa rozstrzygnęła się pozytywnie, nie dla nas jako miasta, ale dlamieszkańców – mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent KrakowaJacek Majchrowski. Dodał, że od 1995 r. w mieście udało się zlikwidować ponad26 tys. pieców i 5 tys. kotłowni węglowych. Kolejne 5 tys. takich palenisk mazniknąć w tym roku.

 

WSA wKrakowie ma się zająć we wtorek czterema skargami. Autorzy jednej z nichpodnoszą, że wprowadzony przez małopolski sejmik zakaz stosowania paliw stałychnarusza zasadę równości wobec prawa, bo jako winnych zanieczyszczenia powietrzawskazuje się wyłącznie mieszkańców Krakowa używających do ogrzewania paliwstałych, a pomija się np. gminy ościenne i uczestników ruchu drogowego.Skarżący podkreślają także, że chcą mieć wolność wyboru paliw, zaśreprezentanci producentów urządzeń grzewczych podnoszą, że chcą sprzedawaćswoje wyroby w Krakowie.

 

Zastępcadyrektora departamentu środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Tomasz Pietrusiakmówił, że uchwała sejmiku została podjęta w odpowiedzi na postulaty mieszkańcówKrakowa. – Różne podmioty mają prawo skarżyć rozwiązania prawne, natomiastpatrząc na to, jak głos mieszkańców Krakowa i ich prośba o prawo do czystegopowietrza została jasno wyartykułowana, samorząd województwa nie mawątpliwości, że to rozwiązanie jest dla Krakowa potrzebne. Wskazują na towszelkie ekspertyzy – powiedział Pietrusiak. Dodał, że obecnie trwaaktualizacja programu ochrony powietrza w całej Małopolsce.

 

MałgorzataSmolak z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi podkreśliła, że sytuacja,kiedy dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza zarówno w Krakowie, jak i wcałej Polsce są często wielokrotnie przekraczane, jest niezgodna z prawem. – Tauchwała ma na celu tę niezgodność wyeliminować, czyli doprowadzić do tego, żebyjakość powietrza w Krakowie spełniała normy prawne, ale także nie byłazagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców – powiedziała Smolak.

 

– My jakoorganizacja prawnicza jesteśmy przekonani, że tym razem ta uchwała wypełniawszystkie normy kompetencyjne, jakie dają nowe przepisy prawa ochronyśrodowiska. Spełnia przede wszystkim warunek konieczności. Ekspertyzy wykonanedla zarządu województwa małopolskiego, wskazują, że tylko zakaz stosowaniapaliw stałych w Krakowie może poprawić jakość powietrza do stanu zgodnego znormami – podkreśliła. Dodała, że rozstrzygnięcie sądu będzie mieć znacznie nietylko dla Krakowa, ale dla mieszkańców tych miejscowości, w których problem emisjizanieczyszczeń jest znaczący.

 

Walkę zesmogiem prowadzoną w Krakowie wspiera także Krakowski Alarm Smogowy. – Tauchwała jest niezbędna dla ochrony zdrowia mieszkańców przed skutkami smogu.Badania realizowane na potrzeby Programu Ochrony Powietrza dla WojewództwaMałopolskiego wykazały, że ogrzewanie domów paliwami stałymi jest głównąprzyczyna zanieczyszczenia powietrza pyłem i rakotwórczym benzoapirenem –mówiła Ewa Lutomska z tej organizacji. Przypomniała, że Kraków ze względu naswoje położenie należy do najsłabiej wentylowanych dużych miast w Polsce, cowymusza szczególne rozwiązania i że to właśnie mieszkańcy domagali się uchwałyantysmogowej – ponad 20 tys. osób podpisało się pod apelem do sejmiku o jejprzyjęcie.

 

MałgorzataMałochleb z Polskiej Zielonej Sieci podkreśliła, że Kraków daje przykład gminomsąsiednim, całemu regionowi i całej Polsce Południowej, a program wymianypieców węglowych i system osłonowy przyjęty w mieście jest bardzo korzystny.

 

Zarównoprzedstawiciele Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, jak i KrakowskiegoAlarmu Smogowego mają jako strony być obecni na wtorkowej rozprawie w WSA.Złożone skargi to już druga próba doprowadzenia do unieważnienia zakazustosowania paliw stałych w Krakowie.

 

Poprzedniauchwała antysmogowa sejmiku województwa małopolskiego z listopada 2013 r. wwyniku skarg została uznana za nieważną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny,tę decyzję podtrzymał we wrześniu 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Na początkupaździernika zeszłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawęantysmogową, która umożliwia stosowanie na szczeblu lokalnym rozwiązańprawnych, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza i ochrony przedhałasem. Samorządy mogą określić, jakim paliwem będzie można palić w piecach iwyznaczać standardy techniczne dla kotłów.

 

W połowiestycznia 2016 r. sejmik województwa małopolskiego przyjął nową uchwałęantysmogową dla Krakowa. Zakaz stosowania paliw stałych, w tym m.in. węgla idrewna w kotłach, piecach i kominkach ma wejść w życie od 1 września 2019 r.Jako dopuszczalne do stosowania wskazane zostały paliwa gazowe oraz lekki olejopałowy.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here