Wkrótce nowe regulacje w sprawie gazu łupkowego

Porozumienie dotyczące ostatecznego kształtu reguł na rynku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu jest możliwe już wkrótce – wynika ze spotkania ministra środowiska z przedstawicielami inwestorów i ekspertów z branży wydobywczej. Było to pierwsze spotkanie po objęciu przez Sławomira Brodzińskiego funkcji Głównego Geologa Kraju i podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Minister Brodziński podkreślił, że chce prowadzić z organizacjami inwestorów otwarty dialog: “Nie chcę dwóch równoległych monologów”. Jako kluczowe cele swoich działań wskazał budowę przyjaznego otoczenia prawnego w sprawach geologicznych i sprawne działanie administracji publicznej. To z kolei powinno zbudować pozytywne nastawienie inwestorów do aktywności biznesowej w Polsce.

Minister Brodziński podziękował przedstawicielom organizacji zrzeszających firmy wydobywcze w Polsce za przedstawienie wspólnych postulatów dotyczących nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, podkreślił jednocześnie determinację w doprowadzeniu do jak najszybszego zakończenia prac nad ustawą.

W rozmowach poruszano kwestię zasad udzielania koncesji, w tym ustanowienia jednej koncesji na prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze przy jednoczesnej możliwości zwolnienia niektórych prac poszukiwawczych (np. geofizycznych) z wymogu uzyskania koncesji. Dyskutowano także nad możliwością wprowadzenia procedury open door przy przyznawaniu koncesji na wniosek firm, przy pozostawieniu alternatywnego trybu przetargowego przy udzielaniu koncesji z urzędu. Katalog sytuacji wyjątkowych, w których istnieje możliwość odstąpienia od przetargów, powinien być zgodny z analogiczną listą wymienioną w dyrektywie weglowodorowej.

Zbliżeniu uległy także stanowiska w sprawie harmonogramu robót i ustalenia okresu wyłączności na informację geologiczną. Z jednej strony przepisy muszą umożliwiać inwestorom swobodę działania, z drugiej zachęcać do prowadzenia intensywnych prac i wywiązywania się przedstawionych harmonogramów.
 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here