Wielkopolska: 5 tys. osób protestuje przeciw kopalni węgla brunatnego


W piątek 2 grudnia o godz. 12.00 w Regionalnej DyrekcjiOchrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu zostanie przekazanych pięć tysięcypodpisów osób, które sprzeciwiają się budowie odkrywki węgla brunatnego„Ościsłowo”. Już 5 grudnia br., RDOŚ ma wydać decyzję ws. tej inwestycji.Kolejna odkrywka grozi katastrofą ekologiczną dla cennych przyrodniczo irolniczo terenów Wielkopolski oraz Kujaw, a także realnymi stratami dlarolnictwa, turystyki i zdrowia Polaków.

W najbliższy poniedziałek (5.12.2016) Regionalna DyrekcjaOchrony Środowiska w Poznaniu ma wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację przedsięwzięcia – tzw. „decyzję środowiskową” – dotyczącąotwarcia przez ZE PAK kolejnej odkrywki węgla brunatnego „Ościsłowo”. Decyzjata będzie zapadać w cieniu nacisków Ministerstwa Energii, lobby węglowego ilokalnych posłów PO i Nowoczesnej.

Przeciwko odkrywce protestują mieszkańcy zagrożonychterenów, uczestnicy Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”,samorządowcy, naukowcy oraz wojewoda Kujawsko-Pomorski [2]. Na odrolnienie ziemskazanych na degradację odkrywką nie zgadza się Minister Rolnictwa. Teraz doprotestu dołącza 5000 osób z całej Polski, które w kilka dni podpisały apel nastronie Akcji Demokracji: akcjademokracja.pl/oscislowo

– Jestem z Wielkopolski. Opowiadają o miejscach pracy!Straty przewyższają korzyści!! Niech pomyślą, że trzeba żyć i oddychać –napisała Aga z Poznania, jedna z osób które podpisały apel w sprawie planowanejodkrywki.

– Jestem Wielkopolaninem i sprawy środowiska są dla mniebardzo ważne. Widziałem tereny przed wybudowaniem odkrywek i po zakończeniueksploatacji. Zgroza!!! Również obniżanie poziomu wody i stepowienie jest zmorąWielkopolski – napisał pan Jan, mieszkaniec gminy Pobiedziska w Wielkopolsce.

„Węgiel brunatny – brudne i niszczące klimat źródło energii- odchodzi w przeszłość. Pozostawia po sobie nieodwracalne zniszczenia –zarówno w środowisku, jak i w społecznościach dotkniętych działaniamigórniczymi” – uważa Piotr Cykowski z Akcji Demokracji. „Zyski są krótkotrwałe,zgarnia je prywatne przedsiębiorstwo. Znacznie przewyższają je realne koszty postronie zasobów przyrodniczych, działalności rolniczej czy kosztów związanych zutratą zdrowia ludzi” – dodaje.

Kampania jest wspólną inicjatywą Fundacji „Rozwój TAK –Odkrywki NIE” oraz Akcji Demokracji. Razem z 5 tysiącami osób obie organizacjedomagają się podjęcia wielostronnych działań na rzecz zatrzymania inwestycjizaczynając od wydania negatywnej decyzji środowiskowej dla kopalni węglabrunatnego „Ościsłowo”.

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne dlanich sprawy. Wykorzystując nowoczesne technologie, razem podejmujemyskoordynowane działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwegospołeczeństwa.

Fundacja „RT– ON” jest formalno-prawną reprezentacjąOgólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK-Odkrywki NIE”, której celem jestpowstrzymanie planów budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego.

mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here