📻 WIELKI MUR. Zakryje piękno i radość.

Tej budowli w racjonalny sposób nie da się obronić