Więcej o klimacie! – apelują najbogatsi inwestorzy do największych banków świata


Akcje społeczne w sprawach globalnego ocieplenia okazują się być domeną nie tylko młodych, idealistycznie podchodzącyh do życia,  ludzi. Także salonowi wieloletni “wyżeracze” – najbogatsie inwestorzy wzywają największe banki świata do poszerzenia informacji o ryzykachfinansowych wynikających ze zmiany klimatu. Eksperci wskazują, że ryzykowynikające z prowadzenia działalności bez zmian, w tzw. scenariuszu business-as-usual, może prowadzićdo zmniejszenia wartości aktywów od 5 do 20 proc. w ciągu dekady. 100 inwestorów zarządzających aktywami ponad 1 biliona (tak, tak – to nie pomyłka w tłumaczeniu!) dolarów, w tymfundusze emerytalne oraz managerowie instytucji finansowych, wystosowali apeldo szefów 60 największych światowych banków o większą przejrzystość w ocenieryzyk finansowych związanych ze zmianą klimatu. Wśród adresatów listów są takieinstytucje jak: Australia and New Zealand Banking Group, Bank of America,Deutsche Bank, HSBC Holdings, JP Morgan Chase, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. i TD Bank.

Inicjatywa non-profit koordynowana przez ShareAction iBoston Common Asset wzywa banki do pogłębienia oceny ryzyk klimatycznych w 4obszarach: strategii i jej wdrożenia, zarządzania ryzykiem, produktów bankowychzwiązanych z sektorem niskowęglowym i współpracy publicznej w zakresie zmianklimatu.

Rola uwzględniania finansowych ryzyk związanych ze zimnąklimatu rośnie w świecie finansów. Jako podmioty zapewniające kapitał, bankimają strategiczną rolę do odegrania w zapewnieniu, że globalne przepływyfinansowe będą spójne z niskoemisyjnym rozwojem gospodarczym. Jak szacująeksperci, do 2030 roku inwestycje niezbędne do powstrzymania wzrostu globalnejtemperatury do 2 stopni Celsjusza muszą wynieść nawet 93 biliony dolarów. W tymprocesie udział prywatnego kapitału jest niezbędny.

List jest częścią szerszychdziałań z zakresu finansów i zmian klimatu. Zielone finanseto rosnąca gałąź świata finansowego, z jednej strony polegająca na tworzeniunowych instrumentów finansowych, z drugiej strony to cały segment dezinwestycjiz aktywów wysokoemisyjnych. Wiele spośród instytucji finansowych już terazuzależnia udzielenie dofinansowania lub inwestycje spełnieniem kryteriówekologicznych – fundusze inwestycyjne, w tym największy globalny funduszpaństwowy z Norwegii, zadeklarował, że nie będzie już inwestował w żadnepodmioty, posiadające w porfolio projekty węglowe, w tym polskie PGE[1].

Polska jest już na tymrynku obecna, m.in. jako pierwszy państwowy emitent tzw. zielonych obligacji[2], w wyniku którychpozyskała 750 mln euro na ekologiczne projekty.

żródło: ShareAction, Boston Common Asset

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here