Widok Energia ruszy z dostawami biomasy dla Energa Kogeneracja dopiero w II poł. czerwca

Widok Energia, spółka z sektora OZE, rozpocznie dostawy pelletu do elektrociepłowni należącej do spółki Energa Kogeneracja później, niż pierwotnie zamierzano – dopiero w drugiej połowie czerwca 2013 roku – poinformowała Widok Energia.

– Ze względu na przesunięcie w realizacji inwestycji, jaką jest budowa instalacji do podawania i spalania biomasy, Energa Kogeneracja, poinformowała o zmianie terminu rozpoczęcia dostaw pelletu do budowanej elektrociepłowni. Przewidywany termin sprzedaży paliwa energetycznego to druga połowa czerwca 2013 roku – podała Widok Energia.

W październiku 2012 roku Widok Energia i Energa Kogeneracja zawarły umowę na dostawę paliwa energetycznego. Wolumen sprzedaży wynikający z podpisanej umowy na lata 2013-2023 wyniesie nie mniej niż 300.000 ton pelletu, tj. 30.000 ton pelletu rocznie.

Energa Kogeneracja miała uruchomić nowy kogeneracyjny blok energetyczny, spalający biomasę – pellety ze słomy – na początku 2013 roku. Planowany koszt tej inwestycji to około 200 mln zł (netto).

Blok EC o mocy elektrycznej 25 MWe będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga.

Planowana roczna produkcja energii elektrycznej to około 165 tysięcy MWh oraz ciepła około 796 tysięcy GJ. Parę technologiczną ma odbierać sąsiadujący z Energą Kogeneracja browar. Planowane zużycie biomasy to około 135 tysięcy ton rocznie. Zakładane ilość unikniętej emisji dwutlenku węgla to 120-155 tys. ton rocznie.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii Grupy Energa.

Widok Energia produkuje granulat/pellet z biomasy w zakładzie w Koniecwałdzie i w Worowie.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here