Widok Energia odwołuje prognozy na 2012-14 z powodu braku ustawy o OZE, załamania rynku biomasy i OZEx

Widok Energia, spółka z sektora OZE, odwołuje prognozy na lata 2012-14 z powodu braku ustawy o OZE, załamania na rynku biomasy i zielonych certyfikatów OZEx – poinformowała firma.

– Na skutek braku implementacji dyrektywy unijnej dotyczącej OZE, tj. nieuchwalenia ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, załamania na rynku biomasy w Polsce oraz w wyniku załamania się cen tzw. zielonych certyfikatów i cen pelletu zarząd Widok Energia SA odwołuje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2012-2014 dla Grupy Kapitałowej Widok Energia – podała spółka.

Prognozy z października 2012 roku przewidywały wypracowanie zysku netto w wysokości 0,39 mln zł w 2012 roku, 3,19 mln zł w 2013 roku i 4,71 mln zł w 2014 roku, przy przychodach wynoszących odpowiednio: 19,5 mln zł, 40,0 mln zł i 56,95 mln zł.

Według spółki, prognoza z 2012 roku powstała przy uwzględnieniu prowadzonych inwestycji oraz sytuacji rozwoju rynku wg stanu wiedzy na dzień publikacji prognozy.

Zakładano m.in. utrzymanie wolumenu przychodów ze sprzedaży paliw energetycznych w długoterminowych kontraktach z EDF Paliwa Sp. z o.o. oraz Energa-Kogeneracja Sp. z o.o. z łącznym wolumenem dostaw w ilości 5.500 ton agro pelletu miesięcznie, utrzymanie ceny jednostkowej 30 PLN/GJ za paliwo oraz średniej kaloryczności pelletu na poziomie 14,5 GJ, uruchomienie kolejnego zakładu granulacji biomasy w ramach realizacji projektu Widok OZE w trzecim kwartale 2013 roku, a także realizację projektu Widok Bio-Energia.

Ostatnio spółka podała, że raport roczny za 2012 rok zostanie opublikowany 30 września 2013 roku.

Z raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 roku wynika, że w całym 2012 roku spółka miała 0,23 mln zł zysku netto, przy przychodach razem wynoszących 20,99 mln zł.

Z kolei za dwa kwartały 2013 roku spółka miała 6,25 mln zł straty netto, przy przychodach razem wynoszących 10,36 mln zł.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here